česko-anglicko překlad pro "profesionální"

CS

"profesionální" anglický překlad

volume_up
profesionální {příd. jm. m.}
CS

profesionální {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
profesionální (také: odborný)
Toho všeho se podařilo dosáhnout díky profesionální práci pana zpravodaje.
All this was achieved thanks to the professional efforts of the rapporteur.
Vytvořte ze svých fotografií a videí atraktivní, takřka profesionální filmy.
Turn videos and photos into polished, professional-looking movies.
Jako profesionální ekonomka vím, že proces integrace podporuje hospodářský růst.
As a professional economist, I know that integration processes encourage economic growth.

Příklady použití pro "profesionální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJako profesionální ekonomka vím, že proces integrace podporuje hospodářský růst.
As a professional economist, I know that integration processes encourage economic growth.
CzechToho všeho se podařilo dosáhnout díky profesionální práci pana zpravodaje.
All this was achieved thanks to the professional efforts of the rapporteur.
CzechJako důvod uvedl osobní důvody, říkám si však, zda se nejednalo o profesionální frustraci.
He cited personal reasons, but I wonder if it was not professional frustration.
CzechChci poděkovat všem kolegům poslancům za profesionální práci, již odvedli.
I want to thank all fellow Members for the professional job they have done.
CzechKlíčová je i profesionální, odpovědná, transparentní a nezávislá veřejná správa.
A professional, accountable, transparent and independent public administration is also key.
CzechNakolik profesionální může služba být, jestliže ani přesně neví, jaké jsou její úkoly?
How professional can a service be if it does not even know exactly what its tasks are?
CzechKdyž jsem ji poznal, bylo jí 16 let a chtěla se stát profesionální tanečnicí.
She was 16 years old last year when I met her, and she aspired to be a professional dancer.
CzechPostup byl pokaždé komplikovaný, vždy však konstruktivní a ve vysoké míře profesionální.
The process has always been complicated, but always constructive and very professional.
CzechBylo proto důležité omezit a zakázat používání i na profesionální úrovni.
This meant that it was also important to restrict and prohibit use by professional users.
CzechMarianne, odvedla jste velmi profesionální, účinný a účelný kus práce.
Marianne, you have produced a very efficient, professional and effective piece of work.
CzechVytvořte ze svých fotografií a videí atraktivní, takřka profesionální filmy.
Turn videos and photos into polished, professional-looking movies.
CzechAle stačí otevřít jedny z garážových dveří a uvnitř objevíte profesionální boxerský ring.
But you open one of the garage doors and there is a professional-size boxing ring inside.
CzechMohli bychom zaplatit profesionální překladatele, aby vše přeložili.
We could pay professional language translators to translate the whole Web.
CzechVšude mi profesionální rybáři říkají, že je zvyšování cen ropy znepokojuje.
Professionals everywhere are telling me that they are concerned about the rise in oil prices.
CzechA jsem pro to, aby byla nulová tolerance alkoholu, ale jen pro profesionální řidiče.
I also support the 0.00% limit but for professional drivers only.
CzechProfesionální nezávislost“ má v kontextu statistické funkce ESCB dva rozměry.
“Professional independence” has two dimensions in the context of the ESCB’s statistical function.
CzechJde o poctivost a o profesionální informovanost.
I do not think it is about double standards: it is about honesty and being professionally informed.
CzechVyřešení této situace by bylo spravedlivé pro profesionální rybáře.
This is only fair for the professional fishermen that we address this.
CzechProfesionální přeshraniční silniční přeprava eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (
Professional cross-border transportation of euro cash by road between euro-area Member States (
CzechProfesionální chrániče sluchu jsou skvělé; používám je neustále.
Professional hearing protectors are great; I use some all the time.