česko-anglicko překlad pro "prodloužená lhůta"

CS

"prodloužená lhůta" anglický překlad

volume_up
prodloužená lhůta {ž}
CS

prodloužená lhůta {ženský rod}

volume_up
prodloužená lhůta
volume_up
extended period {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prodloužená lhůta" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto je tak důležité stanovisko Parlamentu, aby byla tato lhůta prodloužena do roku 2018.
This is why Parliament's position asking for it to be delayed to 2018 is so important.
CzechRada guvernérů rovněž rozhodla, že bude prodloužena lhůta na podepsání rámcové dohody.
The Governing Council also decided to extend the deadline for the signing of the Framework Agreement.
CzechJestliže bude lhůta prodloužena, pak poučením z tohoto příběhu bude, že pokud EU vyhlásí nějakou směrnici, pak je lepší ji ignorovat.
If more time is given, then the moral of this story is that, if the EU makes a directive, it pays to ignore it.
CzechPokud spotřebitelé nebudou informováni o svém právu na 14denní výpovědní lhůtu, bude tato lhůta prodloužena na jeden rok a 14 dnů.
If consumers are not informed of their right to a 14 day cooling off period, the cooling-off period will be extended to one year and 14 days.
CzechNapříklad v Řecku byla průměrná platební lhůta prodloužena dokonce na 165 dní (i když se to zlepšuje, jak naše řecká kolegyně naznačila).
In Greece, for example, the average payment period has had to be stretched to as much as 165 days (although things are getting better, as our Greek fellow Member pointed out here).

Podobné překlady pro "prodloužená lhůta" anglicky

lhůta podstatné jméno
dodací lhůta podstatné jméno
prodloužená mícha
krajní lhůta podstatné jméno
English
zkušební lhůta podstatné jméno
English
výpovědní lhůta
zákonná lhůta podstatné jméno
ochranná lhůta podstatné jméno
promlčecí lhůta podstatné jméno
přiměřená lhůta podstatné jméno