česko-anglicko překlad pro "prodejny"

CS

"prodejny" anglický překlad

volume_up
prodejny {ž mn. č.}
EN
EN
volume_up
prodejní {příd. jm. m.}
EN
volume_up
prodejný {příd. jm. m.}
CS

prodejny {ženský rod množné číslo}

volume_up
prodejny (také: ventily, vývody)

Příklady použití pro "prodejny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechByli jsme tam asi 10 minut a pak se vedoucí prodejny rozhodli zavolat policii.
And we were there probably 10 minutes before the managers decided to dial 911.
CzechVedoucím prodejny a ochrance to ale legrační nepřišlo.
The managers and the security guards, on the other hand, did not find it particularly funny.
CzechSamozřejmě prodejny, zpracovatelé a spotřebitelé musejí plnit své povinnosti v této souvislosti.
Obviously supermarkets, processors and consumers need to fulfil their responsibilities in this respect.
CzechVedoucí prodejny se snažili vypátrat naše kamery.
One thing the managers were trying to do was to track down our cameras.
CzechNachází-li se web vaší prodejny v jiné subdoméně nebo doméně než hlavní web, nakonfigurujte své stránky podle níže uvedených pokynů.
If your store site ison a different subdomain or domain than your main site, follow the instructionsbelow to configure your pages.
CzechZ prodejny zdravé výživy.
CzechProto je rozumné nezahrnovat do tohoto systému automaticky hned od počátku všechna balení aspirinu a každý volně prodejný přípravek.
Therefore, it is reasonable not to include every pack of aspirins or every over-the-counter medicine automatically right from the start.