CS

prodejce {mužský rod }

volume_up
prodejce (také: prodavač, prodavačka)
volume_up
seller {podstatné jméno}
Společnost Google nemůže schvalovat vracení nebo iniciovat refundace jménem prodejce.
Google cannot approve returns or initiate refunds on behalf of the seller.
Kontaktováním prodejce nedojde automaticky ke změně vaší objednávky.
Once the seller receives your request, they should contact you with available options.
Společnost Google rovněž nemůže měnit objednávky jménem prodejce.
In addition, Google cannot modify orders on the seller's behalf.
prodejce (také: obchodník)
volume_up
vendor {podstatné jméno}
Informace o aktuálním šíření virů získáte na webu prodejce antivirového programu nebo na webu Zabezpečení doma.
You can see what major outbreaks are currently happening by visiting your antivirus vendor's website, or the Security at Home website.
Pokud prodejce neposkytne informace o právu na odstoupení od smlouvy, bude možné zboží poslat zpět v průběhu jednoho roku ode dne nákupu.
If the vendor has not provided information about the right to withdraw, it will be possible to send back the item for a year after the date of purchase.
Tento průmysl zahrnuje dřevorubce a kavárny, kde si dávají pití, přepravce, zahradníky v lesních školkách, prodejce atd.
Now, this industry ranges from the woodcutters and cafés where they have a drink, to hauliers, nursery gardeners, vendors and so on.
prodejce
volume_up
salesperson {podstatné jméno}
Zaměřili jsme se nicméně na školení a informace stejnou měrou pro uživatele a prodejce.
We have, however, focussed on training and information for users and salespeople alike.
prodejce
volume_up
vender {podstatné jméno}
prodejce

Příklady použití pro "prodejce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKontakt na prodejce Jabra Chcete-li se spojit s některým z našich prodejních expertů.
Contact Jabra Sales If you want to get in touch with one of our sales experts.
CzechTypy karet přijímaných prostřednictvím Peněženky Google závisí na lokalitě prodejce.
The types of cards accepted through Google Wallet are based on the seller's location.
CzechPo kliknutí na tlačítko Koupit u zúčastněného prodejce zadejte svůj stávající kód PIN.
Then, enter your existing PIN after you click Buy at a participating seller.
CzechJestliže jste za zboží již zaplatili, musí vám prodejce do 30 dní vrátit peníze.
If the seller cannot prove this, they must send you the product again or give you a refund.
CzechSpolečnost Google nemůže schvalovat vracení nebo iniciovat refundace jménem prodejce.
Google cannot approve returns or initiate refunds on behalf of the seller.
CzechPokud nejsou informace o sledování zásilky dostupné, obraťte se na prodejce.
If tracking information isn't available, contact the seller for details.
CzechZáruka, na kterou se prodejce odvolává, je tzv. komerční záruka od výrobce na váš počítač.
As an EU resident, you can buy products and services from anywhere in the EU.
CzechZaměřili jsme se nicméně na školení a informace stejnou měrou pro uživatele a prodejce.
We have, however, focussed on training and information for users and salespeople alike.
CzechVydavatelem může být web, z něhož stahujete soubor nebo prodejce softwaru.
The publisher can be the website you are downloading a file from or a software retailer.
CzechKontaktní informace prodejce se zobrazí na stránce příjemky objednávky daného nákupu.
The seller's contact information will appear on the Order Receipt page for your purchase.
CzechPokud prodejce odpoví, můžete si přečíst své staré hodnocení a přidat k nim další komentář.
You may read old reviews and append your comments if the seller has replied.
CzechTa nemá nic společného s právní zárukou, která je pro prodejce závazná a trvá dva roky.
However, banks are free to decide if they will give you a bank account.
CzechPři zakoupení od společnosti Microsoft nebo prodejce LAR je k dispozici zákaznická podpora.
Commitment to acquire only genuine Windows licenses going forward for new PC purchases
CzechPokud potřebujete změnit objednávku, měli byste kontaktovat prodejce.
If you need to make a change to your order, you should contact the seller.
CzechNa webu tohoto prodejce nebudete moci s danou kartou zadat objednávku.
You won't be able to place the order with the card on that seller's site.
CzechOd prodejce LAR (Large Account Reseller) nebo přímo od vašeho zástupce společnosti Microsoft
Customer support is available for purchase from Microsoft or through a LAR
CzechKontaktováním prodejce nedojde automaticky ke změně vaší objednávky.
Once the seller receives your request, they should contact you with available options.
CzechFaktury k tomu účelu použité musí jasně uvádět daňové číslo prodejce.
Invoices used as proof of purchase should clearly state the VAT number of the car dealer.
CzechParlament by byl chtěl, aby se zákaz vztahoval na celý řetězec, nikoli jen na prvního prodejce.
Parliament would have liked a ban on the entire chain, and not just the first seller.
CzechProgram je otevřený pro všechny prodejce obchodující s ověřeným distributorem společnosti Axis.
The Program is open to all resellers doing business with an authorized Axis distributor.