CS

prodavač {mužský rod }

volume_up
prodavač (také: prodavačka, prodejce)
volume_up
seller {podstatné jméno}
Prodavač hraček v tomto případě prodával stříkačky, což obvykle dělají, vedle od feťáků, což je samozřejmě to, co byste čekali.
The toy seller, in this case, had syringes, which they usually do, next door to the diggers, which is obviously what you would expect.
prodavač
volume_up
clerk {podstatné jméno} [am. angl.]
Clerk: But we do.
prodavač (také: obchodní zástupce, obchodník)
volume_up
salesman {podstatné jméno}
prodavač (také: prodavačka)
volume_up
shop assistant {podstatné jméno}
prodavač (také: prodavači)
volume_up
salesmen {podstatné jméno}
prodavač
volume_up
salesclerk {podstatné jméno}
prodavač
volume_up
counterman {podstatné jméno}
prodavač (také: prodavačka)
volume_up
sales assistant {podstatné jméno}
prodavač (také: prodavačka, příručí)
volume_up
assistshop {podstatné jméno}
prodavač
volume_up
shop clerk {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prodavač" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA prodavač řekl: "Chcete úzké, volnější, nebo široké?
And the shopkeeper said, "Do you want slim fit, easy fit, relaxed fit?
CzechPokud prodavač řekne "Počkejte chvíli, dám Vám pár otázek, abych zjistil, jestli je to správná volba."
If the sales person says, "Wait a second. Let me ask you a few questions to see if this is a good choice."
CzechOsmadvacetiletý prodavač mobilních telefonů.
CzechA prodavač odpoví "Tady to máte."
CzechTento prodavač snědl marshmallow.
CzechProdavač hraček v tomto případě prodával stříkačky, což obvykle dělají, vedle od feťáků, což je samozřejmě to, co byste čekali.
The toy seller, in this case, had syringes, which they usually do, next door to the diggers, which is obviously what you would expect.
CzechJdete do obchodu; prodavač se na vás podívá, jako kdybyste byli sériovým vrahem, a vy se pokoušíte říct: "No co si myslíte, že dělám?
You go to the shop; the salesperson looks at you as if you were some kind of serial killer and you try to say, 'Well, what do you think I am doing?
CzechProdavač: Ale my máme.