česko-anglicko překlad pro "prodaný"

CS

"prodaný" anglický překlad

volume_up
prodaný {příd. jm. m.}
EN
CS

prodaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
prodaný
volume_up
sold {příč. min.}
Často pak ještě jako daňoví poplatníci musíme platit za likvidaci potravin, které nebyly prodány.
It often penalises us a third time, as taxpayers, to destroy the food which could not be sold.
Tyto zbraně byly prodány zemi, která je zodpovědná za bombový atentát nad Lockerbie a za dodávky zbraní teroristům.
These arms were sold to a country held responsible for the Lockerbie bombing and the supply of terrorist weapons.
Vozidlo prodané v EU je považováno za nové:
A car sold in the EU is considered new if:
prodaný
volume_up
sold {příd. jm.}
Často pak ještě jako daňoví poplatníci musíme platit za likvidaci potravin, které nebyly prodány.
It often penalises us a third time, as taxpayers, to destroy the food which could not be sold.
Tyto zbraně byly prodány zemi, která je zodpovědná za bombový atentát nad Lockerbie a za dodávky zbraní teroristům.
These arms were sold to a country held responsible for the Lockerbie bombing and the supply of terrorist weapons.
Vozidlo prodané v EU je považováno za nové:
A car sold in the EU is considered new if:
prodaný
volume_up
sold {příd. jm. m.}
Často pak ještě jako daňoví poplatníci musíme platit za likvidaci potravin, které nebyly prodány.
It often penalises us a third time, as taxpayers, to destroy the food which could not be sold.
Tyto zbraně byly prodány zemi, která je zodpovědná za bombový atentát nad Lockerbie a za dodávky zbraní teroristům.
These arms were sold to a country held responsible for the Lockerbie bombing and the supply of terrorist weapons.
Vozidlo prodané v EU je považováno za nové:
A car sold in the EU is considered new if:

Příklady použití pro "prodaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechČasto pak ještě jako daňoví poplatníci musíme platit za likvidaci potravin, které nebyly prodány.
It often penalises us a third time, as taxpayers, to destroy the food which could not be sold.
CzechTyto zbraně byly prodány zemi, která je zodpovědná za bombový atentát nad Lockerbie a za dodávky zbraní teroristům.
These arms were sold to a country held responsible for the Lockerbie bombing and the supply of terrorist weapons.
CzechSlyšela jsem zprávy - které mne přiměly k tomu, abych dnes položila tuto otázku - že jsou dávány zpět na trh, aby byly prodány jiným dětem.
I have heard reports - which prompted me to ask my question today - that they are being put back onto the market, for sale to other children.
CzechProbíhající nepokoje v Sýrii vyvolávají obavu, že zbraně zakoupené vládou by mohly být prodány dále teroristickým organizacím, jako je Hizballáh.
The ongoing unrest in Syria gives rise to the concern that arms bought by the government could be sold on to terrorist organisations, such as Hezbollah.
CzechProstituce, vykořisťování dětí, nucená práce: podle výpočtů jsou každý rok v Evropě prodány stovky tisíc lidí, jako kdyby to byly věci.
Prostitution, exploitation of children, forced labour: it is calculated that, each year in Europe, hundreds of thousands of people are sold as though they were objects.
CzechPrávě naopak: od 1. ledna bylo řeckými občany z řeckých bankovních vkladů vybráno 59 miliard EUR a od téhož data byly prodány řecké vládní dluhopisy v hodnotě 12 miliard EUR.
On the contrary: since 1 January EUR 59 billion has been withdrawn from Greek bank deposits by Greek citizens, and since 1 January EUR 12 billion of Greek government bonds have been sold.