česko-anglicko překlad pro "procvičovat"

CS

"procvičovat" anglický překlad

Příklady použití pro "procvičovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme jednat, nikoliv se dále procvičovat v rétorice.
We must take action, not merely indulge in rhetoric.
Czech(smích) Muži, pokud si z této přednášky neodnesete nic jiného, zkuste procvičovat expanzivní naslouchání a možná dokážete proměnit vaše vztahy.
(Laughter) Men, if you get nothing else out of this talk, practice expansive listening, and you can transform your relationships.