česko-anglicko překlad pro "procházet se"

CS

"procházet se" anglický překlad

CS

procházet se {reflexivní sloveso}

volume_up
Dokázal jsem se od toho všeho tady odpoutat a procházet se zemí vašich nápadů."
Despite the heavy gunfire, I've been able to get away from it all and walk through the land of your ideas."
procházet se (také: potulovat se)
procházet se (také: chodit sem a tam)
procházet se (také: projít se)

Příklady použití pro "procházet se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChcete-li procházet obsah zařízení se svazkem, otevřete složku Počítač.
To browse the contents of volume devices, open the Computer folder.
CzechKnihovnu hudby můžete automaticky procházet pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo.
You can scroll through your music library automatically by using the left and right arrow buttons.
CzechJinde, například ve Stockholmu, je možné se procházet v davu.
In others, as in Stockholm, it is possible to take a stroll in the crowd.
CzechKnihovny hudby můžete automaticky procházet pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo.
You can scroll through your music libraries automatically by using the left and right arrow buttons.
Czech. ~~~ Můžete se tu procházet a dotýkat.
You can see exactly how many of these types of items would fit in a room.
CzechDokázal jsem se od toho všeho tady odpoutat a procházet se zemí vašich nápadů."
Despite the heavy gunfire, I've been able to get away from it all and walk through the land of your ideas."
CzechJinde, jako např. v Helsinkách, se můžete procházet davem.
In others, as in Helsinki, it is possible to take a stroll in the crowd.
CzechChcete-li procházet obsah zařízení se svazkem, otevřete složku Počítač.
To browse the contents of volume devices, open Computer.
CzechÚžasné je, že již nemusím procházet složky se soubory a hledat poslední dokument, se kterým jsem pracovala.
But what's really cool is that I no longer have to hunt through my file folders to find the last documents I've been working on.
CzechV této oblasti je pochopitelně možné ještě leccos vylepšit a doufáme, že jak bude tento podnět procházet jednotlivými fázemi, podaří se dosáhnout pokroku.
Improvements can certainly be made in this area and we hope that progress will be made as the initiative moves through the various stages.
CzechVyhýbání se spravedlnosti je běžné a osoba právoplatně odsouzená v jedné zemi Evropské unie by neměla mít možnost v klidu se procházet po ulicích jiného členského státu.
Evading justice is common and a person legally sentenced in one European Union country should not be allowed to stroll peacefully down the streets of other Member States.

Podobné překlady pro "procházet se" anglicky

procházet sloveso
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso