česko-anglicko překlad pro "probudil"

CS

"probudil" anglický překlad

EN
CS

probudil {sloveso}

volume_up
probudil
volume_up
woke {sl.} (simple past tense)
Jednoho dne jsem se probudil a řekl si: "Já už Prozac nepotřebuji."
And I woke up one day and I said, "I don't need Prozac anymore."

Příklady použití pro "probudil" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám, že jsem ve vás probudil touhu vidět svět novýma očima.
I hope that I've given you the desire to learn to see the world with new eyes.
CzechAle podmínky k tomu, aby se soucit aktivoval, probudil, jsou specifické.
But the conditions for compassion to be activated, to be aroused, are particular conditions.
CzechJednoho dne jsem se probudil a řekl si: "Já už Prozac nepotřebuji."
And I woke up one day and I said, "I don't need Prozac anymore."
CzechProbudil jsem se v nemocnici v oddělení intenzivní péče, vzpamatovával jsem se z chirurgického zákroku.
I found myself in a hospital in an intensive-care ward, recuperating from emergency surgery.
CzechMinistr Maroni, při nedávné schůzce ministrů vnitra Kypru, Řecka, Itálie a Malty konečně Evropu probudil alarmující výzvou.
Minister Maroni, at a recent meeting of the ministers of home affairs of Cyprus, Greece, Italy and Malta, finally gave a wake-up call to Europe.
CzechA můj dědeček nejen, že věci rozebíral, ale probudil ve mě zájem o nejrůznější netypické dovednosti, jako například tisk, myslím knihtisk.
And my grandfather was a kind of guy who would not only take things apart, but he got me interested in all sorts of different odd crafts, like, you know, printing, like the letter press.