česko-anglicko překlad pro "probouzí"

CS

"probouzí" anglický překlad

EN
CS

probouzí {sloveso}

volume_up
probouzí
volume_up
wakes {sl.} (simple present tense)

Příklady použití pro "probouzí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento graf vypadá nudně, ale je to právě tento graf, co mě každé ráno nabudí a probouzí.
This graph looks boring, but this graph is the reason I get excited and wake up every morning.
CzechBakterie, která se probouzí po 120 000 letech.
But my pick for the top Long News story of this past year was this one: water found on the moon.
CzechTurecko nabízí obrovský trh, který probouzí různé chuti a touhy.
Turkey offers a huge market which is awakening various appetites.
CzechAle co vlastně mám na mysli tím, že v nás "probouzí sociální cítění"?
But what do I mean when I say "push our social buttons?"
CzechDomnívám se, že zde leží spící obr, který se probouzí kvůli zbytečnému, strašlivému zneužívání křesťanů.
I believe there is a sleeping giant that is awakening because of the gratuitous and vicious abuse of Christians.
CzechZačíná cítit, jak se v něm probouzí jeho staré úzkosti jako "Přijdu o ni a pak mě ta píseň bude navždy pronásledovat."
So he starts to feel all of that old anxiety start to rise in him like, "I'm going to lose this thing, and then I'm going to be haunted by this song forever.
CzechLisabonská smlouva se nyní probouzí k životu, a právě v tomto období je velmi významné, aby nové kompetence přinesly řadu dobrých výsledků.
Particularly now with the Lisbon Treaty coming into being, I think it is important with the new competences that much good work will be done.
CzechZ těchto důvodů a především proto, že posiluje úlohu Evropského parlamentu a probouzí Evropskou unii k novému životu, jsem hlasoval pro tento návrh.
For these reasons, and above all because it reinforces the role of the European Parliament and reinvigorates the European Union, I voted in favour of the motion.