česko-anglicko překlad pro "proboha"

CS

"proboha" anglický překlad

volume_up
proboha! [příklad]
CS

proboha {citoslovce}

volume_up
proboha
volume_up
by gosh {citosl.} [am. angl.]
Někteří z vás si možná myslí: "Proboha, to je nadsazené.
So some of you may be thinking, "Gosh, that's hyperbole.
proboha (také: jejda, jémine)
Za jakých okolností může tohle, proboha, mít význam?
Under what circumstances would this be relevant, for goodness' sake?
Proboha, vždyť přece žijeme ve třetím tisíciletí po Kristu!
For goodness' sake, we are, after all, living in the third millennium AD!
Ale věřme proboha alespoň v plán, který provádíme!
However, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
Vždyť tu proboha mluvíme o devatenáctiletém chlapci!
For God's sake, this is a 19-year-old we are talking about!
For God's sake, let the centre unite.
For God's sake, let us all admit it.
Nechte proboha členským státům, co jim patří.
Leave to Member States what is theirs, for heaven's sake.
Kolik všechny tyto instituce stojí naše daňové poplatníky a jaký z nich, proboha, mají užitek?
How much does all of that cost our taxpayers and what use are they all, for heaven's sake?
Akceptuji, že tuto cestu schvaluje většina v tomto Parlamentu, ale buďme aspoň, proboha, upřímní!
I accept that this is where the majority in this House wants to go but, for heaven's sake, be honest about it!

Příklady použití pro "proboha" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA my si mysleli: Proboha, to je tak dobrý nápad, který vydělá tolik peněz.
And we thought, God, this is such a good idea and it's going to raise so much money.
CzechAle přestaňte proboha mluvit o koordinaci; uveďte koordinaci v realitu.
But for pity's sake, stop talking to us about coordination; make this coordination happen!
CzechJiž bylo dost posuzování dopadů, vytáček, národního egoismu: proboha jednejme už!
No more impact assessments, no more prevarication, no more national egoism: for goodness' sake act!
CzechProboha, prosím naslouchejte lidem, protože oni toto nechtějí.
For Christ's sake, please listen to the people because they do not want this.
CzechKolik všechny tyto instituce stojí naše daňové poplatníky a jaký z nich, proboha, mají užitek?
How much does all of that cost our taxpayers and what use are they all, for heaven's sake?
CzechA tak si myslíte: "Proboha, když on tohle říká, tak všichni ti vojáci to asi taky říkají."
And you're thinking, "God, if this guy is saying that, then all the soldiers must be saying that."
CzechVaše reputace je velmi špatná a na to je třeba říct: Proboha, nestrkejte sem svůj nos!
Your record is appalling and the answer has got to be, for goodness' sake, keep your nose out of this.
CzechProboha, vždyť přece žijeme ve třetím tisíciletí po Kristu!
For goodness' sake, we are, after all, living in the third millennium AD!
CzechProč proboha máme takovou situaci nyní, v Evropské unii?
Why on earth have we got this situation now, within the European Union?
CzechAle věřme proboha alespoň v plán, který provádíme!
However, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
CzechProč proboha zavádíme v Evropské unii právní předpisy, když fakticky jen mrháme časem?
Why on earth are we putting in place legislation in the European Union when we are in effect wasting our time?
CzechZa jakých okolností může tohle, proboha, mít význam?
Under what circumstances would this be relevant, for goodness' sake?
CzechJménem své skupiny chci předat panu Solanovi velice jasný vzkaz: "Proboha, vytrvejte ve svém úsilí!"
On behalf of my group, I want to give Mr Solana a very clear message: for goodness' sake, press ahead!
CzechAkceptuji, že tuto cestu schvaluje většina v tomto Parlamentu, ale buďme aspoň, proboha, upřímní!
I accept that this is where the majority in this House wants to go but, for heaven's sake, be honest about it!
CzechNěkteří z vás si možná myslí: "Proboha, to je nadsazené.
So some of you may be thinking, "Gosh, that's hyperbole.
CzechProč proboha probíráme tyto další cíle, když jsme nepokročili ani s těmi, které již máme?
For heaven's sake why are we talking about these other targets when we are not actually moving on what we have already?
CzechVždyť tu proboha mluvíme o devatenáctiletém chlapci!
For God's sake, this is a 19-year-old we are talking about!
CzechPokud se vám to slovo nelíbí, tak je proboha změňte.
If you don't like the term, change it, for Goddess' sake.
Czech(Smích) A pak prohlédneme mrtvolu najdeme něco jako zapalovač a řekneme, "Proboha!
(Laughter) And then we look over the body and we find an old cigarette lighter and we say, "Jesus, it was dark."
Czech"Proboha, křesťani nás jdou zabít."
And you're thinking, "My God, these Christians are coming to kill us."