česko-anglicko překlad pro "pro informaci"

CS

"pro informaci" anglický překlad

CS

pro informaci {příslovce}

volume_up
pro informaci
pro informaci

Příklady použití pro "pro informaci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTotéž platí pro prověřování a kontrolu informací, které se dostanou na veřejnost.
The same goes for checking and controlling the information that is circulating.
CzechObsahuje mnoho praktických informací pro každého, kdo chce pomoci rozvoji včelstev.
It is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
CzechTo podle mého názoru začíná u jasných, srozumitelných informací pro občany.
This in my opinion starts with clear, understandable information for citizens.
CzechJe mi to velmi líto, protože to znamená ztrátu důležitých informací pro spotřebitele.
I deeply regret this, as it means that important consumer information will be lost.
CzechUdělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (
2007 discharge: European Network and Information Security Agency (ENISA) (
CzechPro vaši informaci, pro příště - na vysvětlení hlasování máme jen jednu minutu.
For your information for next time, we have only one minute for the explanations of vote.
CzechJsou důležitá pro šíření informací, které se tak mohou dostat k běloruským občanům.
They are important for spreading information so that it reaches the citizens of Belarus.
CzechUpozorňujeme však, že přehledy jsou určeny výhradně pro Vaši informaci.
Please note, however, that the factsheets are intended solely for your information.
CzechPro více informací viz Konverze pevného disku nebo oddílu disku na formát NTFS .
To learn more, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Czech(smích) Je to roztomilý, ale také velmi mocný nástroj pro přenos informací, že?
(Laughter) So it's cute, but it's also like a subtle channel of conveying information, right?
CzechPro výměnu informací mezi zeměmi EU musí existovat vážné důvody.
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
CzechUveďte obory názvů pro všechny typy informací uvedené v souboru Sitemap.
Be sure to specify the namespace for every type of information included in your Sitemap.
CzechPro vaší informaci připomínám, že jde o stejnou situaci jako v roce 1994.
To recap, for your information, this is the same situation as in 1994.
CzechUdělení absolutoria za rok 2006: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (
33. 2006 discharge: European Network and Information Security Agency (
CzechPro vaši informaci, po skončení této doby vyhrazené pro otázky mám schůzku s předsedou Výboru.
For your information, I am meeting the Chair of the Committee after this Question Time.
CzechJak je vám známo, označení CE nebylo původně zamýšleno jako zdroj informací pro spotřebitele.
As you know, the CE mark was not created at the time as a source of consumer information.
CzechČistě pro informaci, vzal si někdo dnes s sebou kalkulačku?
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
CzechMechanismus pro vyřizování stížností Více informací o podávání stížností
Complaint mechanism More information about submitting a complaint
CzechSvoboda názoru a svoboda informací jsou pro demokracii zásadní.
Freedom of opinion and freedom of information are essential for democracy.
CzechJsem pevně přesvědčen, že Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací stále potřebujeme.
I truly believe that we still need the European Network and Information Security Agency.

Podobné překlady pro "pro informaci" anglicky

pro předložka
pro příslovce
English
pro podstatné jméno
English
pro velké zatížení přídavné jméno
English
pro a proti podstatné jméno
pro bono příslovce
English
pro efekt přídavné jméno
English
pro každý případ
pro obě pohlaví
English
pro případ že
English
pro tentokrát příslovce
English
pro více rodin
pro všechny zájmeno
English
pro začátečníky přídavné jméno
pro změnu
English