česko-anglicko překlad pro "prošel"

CS

"prošel" anglický překlad

volume_up
proslovy {m mn. č.}
volume_up
prošlý {příd. jm. m.}
EN
CS

prošel {sloveso}

volume_up
prošel
volume_up
went through {sl.} (simple past tense)
Jelikož tento návrh prošel, o původní zprávě se nehlasovalo.
Since this proposal went through there was no vote on the original report.
Stalo se ovšem, že Madagaskar prošel násilným převratem.
but what happened was that Madagascar went through a violent coup.
V létě 2009 prošel Honduras sužující ústavní změnou.
In the summer of 2009, Honduras went through a wrenching constitutional crisis.

Příklady použití pro "prošel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPakt byl však následně označen za příliš přísný a v březnu 2005 prošel reformou.
The Pact was subsequently judged to be too strict and was reformed in March 2005.
CzechPokud by tento pozměňovací návrh prošel, znamenal by pro demokracii zhoršení.
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
CzechVelmi vám děkuji za vaše vedení během předsednictví tak, aby návrh prošel.
Thank you so much for your leadership during the presidency to get this through.
CzechMusíme nalézt odvahu přiznat si, že nepřítel již prošel našimi branami.
We must have the courage to recognise that the enemy is already within our walls.
CzechAktualizací prošel dokonce i způsob přepínání oken pomocí kláves ALT+TAB.
Even the method of pressing ALT+TAB for switching windows has been giving an update.
CzechTím, že Ragav zažil něco takového, prošel cestu od "učitelka mi řekla" k "tohle dělám sám".
So, when Ragav experienced that he went from "teacher told me," to "I am doing it."
CzechOpakuji svůj příklad z Islandu, který není v eurozóně, ale který tím vším prošel.
I repeat my example of Iceland, which is not in the euro but which has been through all that.
CzechKdyby totiž tento návrh prošel hlasováním, zpochybnilo by se tím celé nařízení REACH.
If the proposal had gone through, REACH would have been undermined.
CzechVyděsilo mne, že zásah slovenských orgánů prošel v Evropě bez povšimnutí.
I am appalled that the act of intervention by the Slovak authorities remained unnoticed in Europe.
CzechJelikož tento návrh prošel, o původní zprávě se nehlasovalo.
Since this proposal went through there was no vote on the original report.
CzechObvyklý rituál - ve formě celodenní schůzky - zase jednou prošel v Radě.
The usual ritual - taking the form of a day's meeting - has once again come to pass in the Council.
CzechA tak se snaží přizpůsobit chůzi, aby úspěšně prošel.
So, it tries to adapt its gait to successfully cross over these kind of things.
CzechV létě 2009 prošel Honduras sužující ústavní změnou.
In the summer of 2009, Honduras went through a wrenching constitutional crisis.
CzechPředtím, než jsem jí potkal, prošel jsem mnoho podřadných výsledků.
Before I met her, I went through some suboptimal search results.
CzechJaké jsou vaše další přeměny, kterými jste prošel?
What are some other metamorphoses that you've had? ... Doesn't have to be fear.
CzechAle poté, co jsem tím prošel a uvědomil si, co se stalo...
But after going through this, after realizing, well what just happened?
CzechA tak Netflix prošel za několik let různé algoritmy.
And so Netflix has gone through several different algorithms over the years.
CzechSvět si prošel jak obdobím, kdy pozornost tomuto problému věnoval, tak obdobím, kdy pozornost nevěnoval.
And the world has gone through this where it paid attention and then didn't pay attention.
CzechStalo se ovšem, že Madagaskar prošel násilným převratem.
but what happened was that Madagascar went through a violent coup.
CzechTo znamená, že návrh úspěšně prošel prvním čtením a bude brzy přijat Radou.
This means that the proposal has successfully completed first reading and will shortly be adopted by the Council.