česko-anglicko překlad pro "pročíst"

CS

"pročíst" anglický překlad

CS

pročíst {sloveso}

volume_up
pročíst (také: prohlédnout)

Příklady použití pro "pročíst" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMožná byste si naše projevy měl důkladně pročíst a odpovědět na naše stanoviska.
Maybe you can read through those speeches at great length and give us a response to our points of view.
CzechVyslechli jste si stanovisko Evropského účetního dvora a měli jste možnost si pročíst jeho zprávy.
You have heard the Court of Auditors and examined its reports.
Czech(potlesk) Takže lidé zkouší různé alternativní přístupy, například vzít si pár zdrojů a pečlivě je pročíst.
(Applause) Now people tend to use an alternative approach, which is to take a few sources and read them very carefully.
CzechNejprve byste si však vždy měli pročíst pokyny ke konkrétní instalaci a nastavení, které jsou součástí informací dodávaných s příslušným modelem.
However, you should always first consult the information that came with your model for specific installation and setup instructions.