česko-anglicko překlad pro "privilegovaný"

CS

"privilegovaný" anglický překlad

volume_up
privilegovaný {příd. jm. m.}
CS

privilegovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
privilegovaný
Tři skupiny mají k mezivládní konferenci privilegovaný přístup, přičemž pět skupin je vyloučených.
Three groups have privileged access to the Intergovernmental Conference, whilst five groups are excluded.
Aby se povzbudilo hospodářství v zemích západního Balkánu, dostaly tyto země privilegovaný přístup na evropský trh.
In order to stimulate the economies of the countries in the Western Balkans, they have been given privileged access to the European market.
Rovněž jsme dokázali prosadit náš požadavek - na což jsem velmi hrdý - na privilegovaný status těch podniků, které splňují potřebná kritéria.
We have also been able to push through our demand - and I am very proud of this - for privileged status for those businesses which fulfil the requisite criteria.

Příklady použití pro "privilegovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTři skupiny mají k mezivládní konferenci privilegovaný přístup, přičemž pět skupin je vyloučených.
Three groups have privileged access to the Intergovernmental Conference, whilst five groups are excluded.
CzechAby se povzbudilo hospodářství v zemích západního Balkánu, dostaly tyto země privilegovaný přístup na evropský trh.
In order to stimulate the economies of the countries in the Western Balkans, they have been given privileged access to the European market.
CzechRovněž jsme dokázali prosadit náš požadavek - na což jsem velmi hrdý - na privilegovaný status těch podniků, které splňují potřebná kritéria.
We have also been able to push through our demand - and I am very proud of this - for privileged status for those businesses which fulfil the requisite criteria.
CzechTeď je to zkouška pro EU a také pro ty země, se kterými má EU privilegovaný vztah, například Rusko, jež výsledky voleb uznalo.
This is now a test for the EU, and also for those countries with which the EU has a privileged relationship, for example, Russia, which has recognised the results of the elections.
CzechEU znovu převzala odpovědnost jako privilegovaný obchodní partner této země, jejímž je primárním obchodním partnerem a primárním trhem pro vývozy z Chile.
Once more, the EU has assumed its responsibilities as a privileged trading partner of that country, of which it is the primary trading partner and the primary market for Chilean exports.
CzechDámy a pánové, stále více se mluví o tom, že skupina G2 je tvořena Spojenými státy americkými a Čínou, tedy že představuje privilegovaný vztah mezi předními světovými hráči.
Ladies and gentlemen, there is increasing talk of a G2 being set up by the United States and China, that is to say, a privileged relationship between the top global players.