česko-anglicko překlad pro "privátní"

CS

"privátní" anglický překlad

volume_up
privátní {příd. jm.}
EN
CS

privátní {přídavné jméno}

volume_up
privátní (také: důvěrný, neveřejný, soukromý)
Intranet je privátní síť, obvykle v rámci společnosti nebo organizace.
An intranet is a private network, usually within a company or organization.
U každého typu sítě (Privátní, Soukromá nebo Doménová) lze přizpůsobit čtyři nastavení.
You can customize four settings for each type of network (Public, Private, or Domain).
Další možností, jak zapnout zjišťování sítě, je změna typu umístění v síti na možnost Privátní.
Changing a network location type to Private is another way to turn on network discovery.

Příklady použití pro "privátní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechU každého typu sítě (Privátní, Soukromá nebo Doménová) lze přizpůsobit čtyři nastavení.
You can customize four settings for each type of network (Public, Private, or Domain).
CzechIntranet je privátní síť, obvykle v rámci společnosti nebo organizace.
An intranet is a private network, usually within a company or organization.
CzechA zákonodárci a privátní sektor by také velmi rádi sledovali, jak se svět mění.
And even more policy makers and the corporate sectors would like to see how the world is changing.
CzechDalší možností, jak zapnout zjišťování sítě, je změna typu umístění v síti na možnost Privátní.
Changing a network location type to Private is another way to turn on network discovery.
CzechVěřím, že to je cesta, jak změnit genderové stereotypy zaměstnavatelů zejména v privátní sféře.
I believe this is the way to change the gender stereotypes of employers, especially in the private sector.
CzechJedním z možných postupů je navázání připojení k podnikové síti prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN).
One way to do this is to establish a virtual private network (VPN) connection to the corporate network.
CzechZkontrolujte, zda jste přesně zadali název serveru virtuální privátní sítě (VPN) tak, jak vám jej poskytl správce sítě.
Make sure you entered the virtual private network (VPN) server name exactly as provided by your network administrator.
CzechZkontrolujte, zda jste přesně zadali název serveru virtuální privátní sítě (VPN) tak, jak vám jej poskytl správce sítě.
Make sure that you typed the virtual private network (VPN) server name exactly as provided by your network administrator.
CzechK síti na pracovišti nebo jiné síti se můžete připojit z jiného umístění pomocí virtuální privátní sítě (VPN).
From another location, you can connect to a workplace network or another network by using a virtual private network (VPN) connection.
Czech

~~~ Brána firewall je zapnutá pro všechna typy sítí (privátní, veřejné nebo doménové).

~~~ PCs running Windows RT or Windows 8 can't join a domain. ~~~ You can only join a domain if your PC is running Windows 8 Pro or Windows 8 Enterprise.

CzechDrátová nebo bezdrátová privátní síť.
CzechPoužíváte-li bezdrátové připojení, telefonické připojení, připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) nebo příchozí připojení, klepněte na příkaz Odpojit.
For a wireless, dial-up, virtual private network (VPN), or incoming connection, click Disconnect.
CzechChcete-li vytvořit záložní kopii certifikátu nebo jej použít v jiném počítači, musíte nejprve exportovat certifikát a privátní klíč.
If you want to create a backup copy of the certificate or use it on another computer, you must first export the certificate and private key.
CzechNastavte připojení k Internetu, přidejte nebo změňte vytáčené připojení a nastavení virtuální privátní sítě (VPN) a změňte nastavení místní sítě (LAN).
Set up an Internet connection, add or change dial-up and virtual private network (VPN) settings, and change local area network (LAN) settings.
CzechPokud vám někdo zašle certifikát nebo certifikát přenášíte z jednoho počítače do druhého, je třeba nejprve certifikát a privátní klíč importovat, aby je bylo možné použít.
If someone sends you a certificate, or you transfer a certificate from one computer to another, the certificate and private key must be imported before they can be used.