česko-anglicko překlad pro "prezidentství"

CS

"prezidentství" anglický překlad

CS

prezidentství {střední rod}

volume_up
prezidentství
volume_up
presidency {podstatné jméno}
Legitimita obou aspirantů na prezidentství je sporná.
The legitimacy of both claimants to the presidency is in dispute.
Za druhé, autoritativní povaha Putinova prezidentství, která zatím odložila demokratizaci Ruska.
Secondly, the authoritarian nature of the Putin presidency, which has put back the democratisation of Russia.
Co plánuje švédské prezidentství podniknout pro to, aby byla otázka Dawita Isaaka projednána na nejvyšší úrovni EU?
What does the Swedish Presidency intend to do to raise the case of Dawit Isaak at the highest EU level?
prezidentství
volume_up
presidentship {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prezidentství" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLegitimita obou aspirantů na prezidentství je sporná.
The legitimacy of both claimants to the presidency is in dispute.
CzechZa druhé, autoritativní povaha Putinova prezidentství, která zatím odložila demokratizaci Ruska.
Secondly, the authoritarian nature of the Putin presidency, which has put back the democratisation of Russia.
CzechCo plánuje švédské prezidentství podniknout pro to, aby byla otázka Dawita Isaaka projednána na nejvyšší úrovni EU?
What does the Swedish Presidency intend to do to raise the case of Dawit Isaak at the highest EU level?
CzechPrezident Medveděv by se zde mohl zasloužit o průlom a ukončit své prezidentství alespoň jedním prokazatelným úspěchem.
President Medvedev could bring about a breakthrough here and end his Presidency with at least one demonstrable success.