česko-anglicko překlad pro "prezentace"

CS

"prezentace" anglický překlad

volume_up
prezentace {ž mn. č.}
CS

prezentace {ženský rod}

volume_up
prezentace (také: podání)
volume_up
presentation {podstatné jméno}
Prezentace programu španělského předsednictví (pokračování rozpravy)
Presentation of the programme of the Spanish Presidency (continuation of debate)
Audiovizuální prezentace neodpovídá této charakteristice.
The audiovisual presentation does not match that description.
Prezentace návrhu souhrnného rozpočtu Radou - Rozpočtový rok 2010 (rozprava)
Presentation by the Council of the draft general budget for the 2010 financial year (debate)

Příklady použití pro "prezentace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZrušte zaškrtnutí políček pro všechny obrázky, které chcete odebrat z prezentace.
Clear the check box for each picture that you want to remove from the slide show.
CzechPřidání hudby do prezentace může vytvořit lepší atmosféru bez ohledu na příležitost.
Adding music to a slide show can greatly enhance the vibe no matter the occasion.
CzechPřidání hudby do prezentace může vytvořit lepší atmosféru bez ohledu na příležitost.
Adding music to a slide show can greatly enhance it, no matter what the occasion.
CzechNa příští schůzce výboru ERF budou k dispozici prezentace o využití těchto možností.
The next EFF Committee will have presentations on the use of these possibilities.
CzechNa panelu Nastavení prezentace klikněte na ikonu Změna nastavení prezentace.
На плитці Параметри презентації клацніть піктограму Змінити настройки презентації.
CzechZměňte možnosti způsobu zobrazování prezentace a klikněte na tlačítko Uložit.
Change options for how you want your slide shows appear, and then click Save.
CzechPrezentace je způsob zobrazení skupiny fotografií jednotlivě na celé obrazovce.
A slide show is a way to view a group of photos one-by-one at full screen.
CzechChcete-li do prezentace zahrnout všechny obrázky, neklepejte na žádný z nich.
To include all of your pictures in the slide show, don't click any pictures.
CzechPomocí klávesnice zadejte název prezentace na disku DVD a klikněte na tlačítko Další.
Using the keyboard, type a name for your DVD slide show, and then click Next.
CzechExistuje celá řada příležitostí, kdy může být prezentace digitálních snímků užitečná.
There are many occasions when a slide show of your digital photos can come in handy.
CzechChcete-li do prezentace přidat obrázky z jiných motivů, postupujte takto:
To add pictures from other themes to your slide show, do one of the following:
CzechVaše prezentace bohužel obsahuje jen velmi málo ve smyslu strategické vize.
Unfortunately, your presentation contains very little in the way of strategic vision.
CzechPrezentaci spustíte klepnutím na tlačítko Prezentace v dolní části programu Fotogalerie.
Click the Slide Show button at the bottom of Photo Gallery to start the slide show.
CzechPokud se tyto ovládací prvky nezobrazují, pak vaše prezentace běží v základním režimu.
If you don’t see these controls, your slide show is running in Basic mode.
CzechPokud například hledáte všechny své texty, tabulky a prezentace, napište Dokument.
For example, to find all of your text, spreadsheet, and presentation files, type Document.
CzechPrezentace programu španělského předsednictví (pokračování rozpravy)
Presentation of the programme of the Spanish Presidency (continuation of debate)
CzechVaše prezentace se stane součástí neuloženého motivu, který je uveden ve složce Moje motivy.
Your slide show will be part of the unsaved theme that appears under My Themes.
CzechBěhem přehrávání prezentace můžete pohybem myši zobrazit ovládací prvky pohybu.
While a slide show is playing, you can move your mouse to make the transport controls appear.
CzechChcete-li zobrazit ovládací prvky prezentace, přesuňte kurzor myši do spodní části obrazovky.
To display the slide show controls, move the mouse over the bottom of the screen.
CzechKlikněte na složku obsahující požadované obrázky a poté klikněte na volbu Prezentace.
Click a folder that contains your pictures, and then click Slide show.