česko-anglicko překlad pro "preventivní opatření"

CS

"preventivní opatření" anglický překlad

EN
CS

preventivní opatření {střední rod}

volume_up
preventivní opatření (také: bariéra, ochrana, plot, pojistka, překážka, zeď, zídka, živý plot)
volume_up
hedge {podstatné jméno}

Příklady použití pro "preventivní opatření" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechČlenské státy i v této souviskosti musí přijmout vhodná preventivní opatření.
The Member States must also take appropriate precautionary steps in this regard.
CzechBezpečnostní a preventivní opatření na ropných plošinách EU na volném moři (rozprava)
Security and prevention measures on offshore oil platforms in the EU (debate)
CzechJednalo se o preventivní opatření, které se rozhodla učinit irská vláda.
It was a precautionary measure that the Government of Ireland decided to take.
CzechPreventivní opatření proti užívání nikotinu musí být také součástí těchto akcí.
Anti-nicotine preventive measures must form part of this action, too.
CzechJe nutné přijmout preventivní opatření zaměřená na samotné obchodování s lidmi.
We must adopt preventive measures targeting human trafficking itself.
CzechNebyla přijata žádná preventivní opatření a obyvatelstvu nebyla poskytnuta odpovídající podpora.
No preventive measures were taken, nor was the population given adequate support.
CzechČlenské státy musí zesílit preventivní opatření a zaměřit se na nejzranitelnější rodiny.
Member States must reinforce preventative measures and focus on the most vulnerable families.
CzechJsem přesvědčena - a tím končím - že tato preventivní opatření musíme mít na paměti.
I believe - and this is my final point - that these are the precautions that we must bear in mind.
CzechPane komisaři, často nestačí jen posílit preventivní opatření.
Commissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.
CzechMy zaručíme, že budou dodržována, protože byla provedena nezbytná preventivní opatření.
We will guarantee that they will be followed, because the necessary precautions have been taken.
CzechPodívejte se na všechna preventivní opatření, které provedli během operace.
Look at all the precautions they took during the operation.
CzechV zásadě, to nepředstavuje problém za předpokladu, že jsou dodržena všechna preventivní opatření.
In principle, this does not pose a problem as long as all precautionary measures are taken.
CzechPlně podporuji přístup zpravodaje, který klade zvláštní důraz na preventivní opatření.
I fully support the approach of the rapporteur who places a special emphasis on the preventive action.
CzechProto musíme zavádět preventivní opatření a regulace.
It is therefore down to us to put preventive measures and regulations in place.
CzechMusíme přijmout preventivní opatření v oblasti ochrany osobních údajů všech občanů bez rozdílu.
We must take precautions in the area of data protection for all citizens, whoever they may be.
CzechJako vedoucí moldavské delegace vytrvale naléhám, aby ohledně Podněstří byla přijata preventivní opatření.
As head of the Moldova delegation I strenuously urge preventive action on Transnistria.
CzechNesmíme v celé Evropě investovat jen do léčby, ale musíme podporovat i preventivní opatření.
We must not only invest in treatment across Europe, but also provide support for preventive measures.
CzechTo je absolutně nezbytné pro účinné preventivní opatření.
This is absolutely necessary for an effective preventive action.
CzechPreventivní opatření jsou činěna s ohledem na změnu klimatu.
Prevention efforts are made in the light of climate change.
CzechJejím úkolem jsou analýzy rizik a preventivní opatření.
Its tasks included both risk analyses and preventative measures.

Podobné překlady pro "preventivní opatření" anglicky

preventivní přídavné jméno
opatření podstatné jméno
přijmout opatření sloveso
protierozní opatření podstatné jméno
provozní protierozní opatření
technické protierozní opatření podstatné jméno
motivační opatření
English
předběžné opatření podstatné jméno
English
antiinflační opatření podstatné jméno