česko-anglicko překlad pro "preventivní akce"

CS

"preventivní akce" anglický překlad

CS

preventivní akce {ženský rod}

volume_up
preventivní akce
volume_up
pre-emption {podstatné jméno}

Příklady použití pro "preventivní akce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZásady a hodnoty EU podporují účinnější preventivní mnohostranné akce a činí z ní významného mezinárodního hráče v měnícím se okolním světě.
The EU's principles and values, which promote more effective and preventive multilateral action, make it an important international player in the emerging interpolar world order.
CzechS dostatečným počtem uživatelů takovéto mapy umožní provádět preventivní akce, zabraňující šíření nebezpečí před tím, než se stane krizí, ze které obnova trvá roky.
With enough users, maps like this will make it possible to take preventive action, containing hazards before they turn into emergencies that take years to recover from.
CzechJsme si vědomi toho, že dnes máme novou možnost, již nám nabídla Lisabonská smlouva a Stockholmský program, zakotvit tyto preventivní akce v zákoně v rámci Společenství.
We are aware that today, we have a new possibility, as offered by the Treaty of Lisbon and the Stockholm Programme, to enshrine this preventive action within the Community.

Podobné překlady pro "preventivní akce" anglicky

preventivní přídavné jméno
akce podstatné jméno
preventivní opatření podstatné jméno
English
benefiční akce podstatné jméno
dokončení akce podstatné jméno
kladná akce podstatné jméno
obranná akce podstatné jméno
okupační akce podstatné jméno
English
preventivní ochrana podstatné jméno
preventivní oprava podstatné jméno
preventivní útok podstatné jméno