česko-anglicko překlad pro "prestižní"

CS

"prestižní" anglický překlad

volume_up
prestižní {příd. jm. m.}
CS

prestižní {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
prestižní (také: renomovaný)
A co více, vydal jej jednomyslně prestižní soud, jenž téměř šedesát let ovlivňoval utváření kultury lidských práv.
What is more, it is done unanimously by a prestigious court that has influenced the formation of the culture of human rights for almost sixty years.
Názorným příkladem je kinematografie, kdy evropské filmy, včetně několika rumunských děl, získávají prestižní ceny na významných festivalech.
One relevant example is cinematography, where European films, including a number of Romanian productions, have won prestigious prizes at high-profile festivals.
Jsem si jist, že mé město může evropské společnosti mnohé nabídnout, přičemž vítězství v této prestižní soutěži by mu přineslo ještě větší prosperitu.
I believe that my city has much to offer to European society, and victory in this prestigious contest would contribute to an even greater level of prosperity.

Příklady použití pro "prestižní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme rovněž zvážit, zda je skutečně nutné, aby pokračovaly všechny prestižní projekty.
We also need to consider whether all of the prestige projects really should be continued.
CzechA co více, vydal jej jednomyslně prestižní soud, jenž téměř šedesát let ovlivňoval utváření kultury lidských práv.
What is more, it is done unanimously by a prestigious court that has influenced the formation of the culture of human rights for almost sixty years.
CzechUdělali to prestižní.
CzechVystudují na prestižní škole, dostanou dobrou práci a někdy se povrchně považují za úspěšné a vydělávají velké peníze.
They get into competitive colleges, they get good jobs, and sometimes they make a success of themselves in a superficial manner, and they make a ton of money.
CzechMáme Schengenský informační systém, který funguje a je schopen rozšíření, a máme prestižní projekt v hodnotě několika milionů, který se hroutí.
We have a Schengen Information System that works and is capable of expansion, and we have a prestige project costing millions that seems to be flopping.
CzechNázorným příkladem je kinematografie, kdy evropské filmy, včetně několika rumunských děl, získávají prestižní ceny na významných festivalech.
One relevant example is cinematography, where European films, including a number of Romanian productions, have won prestigious prizes at high-profile festivals.
CzechJsem si jist, že mé město může evropské společnosti mnohé nabídnout, přičemž vítězství v této prestižní soutěži by mu přineslo ještě větší prosperitu.
I believe that my city has much to offer to European society, and victory in this prestigious contest would contribute to an even greater level of prosperity.
CzechAbychom toho mohli dosáhnout, připravuje pro nás prestižní poradenská firma analýzu týkající se emisí CO2, která bude v září dokončena a předložena předsednictvu.
In order to achieve this, a prestigious consulting firm is preparing a CO2 assessment for us, which will be ready in September and will be presented to the Bureau.
CzechŠli jsme do této prestižní malé školy a tam mi řekli, že se bude učit 10-krát týdně matematiku, 8-krát týdně přírodní vědy a 5-krát denně čtení a podobné věci.
We went to this prestigious little school and they say they're going to study math 10 times a week and science eight times a week and reading five times a day and all this stuff.