česko-anglicko překlad pro "president"

CS

"president" anglický překlad

EN

"president" český překlad

volume_up
president {podstatné jméno}
volume_up
presidency {podstatné jméno}
volume_up
vice-president {podstatné jméno}
CS

president {mužský rod }

volume_up
president (také: prezident, prezidentka, restaurátor)
volume_up
president {podstatné jméno}
President, který je volen na sedm let, vykonává především reprezentační povinnosti.
The President, elected for a seven-year period, mainly performs ceremonial duties.
"Svoboda je lepší než nesvoboda”, prohlásil nově zvolený president Medveděv.
'Freedom is better than unfreedom' said the newly elected President Medvedev.
Litevský president již odmítl tento zákon podepsat.
The Lithuanian President had already refused to sign this law.
EN

president {podstatné jméno}

volume_up
The President of Pakistan says: I am President Zardari, your President.
Pákistánský prezident mu na to odpoví: já jsem prezident Zardárí, váš prezident!
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Jak řekl prezident Uribe, prezident Chávez se snaží zažehnout kontinent.
Even if my President is in the wrong in my country, he is still my President.
I když můj prezident v mé zemi nemá pravdu, je to stále můj prezident.
The President, elected for a seven-year period, mainly performs ceremonial duties.
President, který je volen na sedm let, vykonává především reprezentační povinnosti.
'Freedom is better than unfreedom' said the newly elected President Medvedev.
"Svoboda je lepší než nesvoboda”, prohlásil nově zvolený president Medveděv.
The Lithuanian President had already refused to sign this law.
Litevský president již odmítl tento zákon podepsat.
The President of the Republic of Lithuania took the initiative by tabling clarifying amendments immediately.
Prezidentka Litevské republiky se ujala iniciativy tím, že okamžitě předložila k projednání vysvětlující pozměňovací návrhy.
President Roza Otunbayeva served briefly as Ambassador to the United Kingdom, so she knows the workings of the European Union well.
Prezidentka Roza Otunbajevová krátce působila jako velvyslankyně ve Spojeném království, zná tedy rovněž fungování Evropské unie.
We know that the former Lithuanian President and the new president, who used to be a commissioner, do not approve of this law, but the parliament is insisting on it.
Víme, že dřívější litevský prezident a nová prezidentka, která byla komisařkou, s tímto zákonem nesouhlasí, ale parlament na něm trvá.

Příklady použití pro "president" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPresident, který je volen na sedm let, vykonává především reprezentační povinnosti.
The President, elected for a seven-year period, mainly performs ceremonial duties.
Czech"Svoboda je lepší než nesvoboda”, prohlásil nově zvolený president Medveděv.
'Freedom is better than unfreedom' said the newly elected President Medvedev.
CzechZa prvé, musí to být spíše "chairman" než "president", abych použil tato dvě anglická slova.
Firstly, this role must be that of a chairman, rather than a president, to use those two English words.
CzechI support the President of the European Parliament's idea of possibly boycotting the opening ceremony.
I support the President of the European Parliament's idea of possibly boycotting the opening ceremony.
CzechLitevský president již odmítl tento zákon podepsat.
The Lithuanian President had already refused to sign this law.
CzechMít tři osoby s titulem "president" je pro veřejnost matoucí.
Having three Presidents is confusing for the public.
CzechTo znamená, že president Sarkozy se se svým řešením "třikrát a dost" dostal do výhodné pozice.
This means, therefore, that she has put President Sarkozy in a good position with his 'three strikes - out' solution.
CzechJestliže není prezident sám o sobě prezidentem (president), pak je to předseda (chairman); proč bychom ho neměli nazývat předseda - chairman?
If the President is not a President per se, then say he is a Chairman; why not call him a Chairman?
CzechMaďarský ombudsman, president republiky a maďarská vláda oficiálně odsoudili Maďarskou gardu a Hnutí za lepší Maďarsko.
The Hungarian Ombudsmen, the President of the Republic and the Hungarian Government have officially condemned the Hungarian Guard and the Movement for a Better Hungary.
CzechPřál bych si, abychom to dokázali, ale musíme mít na paměti, že president Lukašenko je ostrý, tvrdý politický hráč.
Has the time come to warm relations and break the ice with Belarus? I wish we could, but we must remember that President Lukashenko is a sharp, hard-boiled political player.
CzechI já si na jeho slova pamatuji, je ale důležité překročit pole konfliktů, a to ve jménu týchž zásad, které zde tehdy president Mitterand zdůrazňoval.
I, too, remember his words, but it is important in fact to go beyond these conflicts, in the name of the same principles as those that were emphasised by President Mitterrand at the time.
CzechPresident Chávez požádal veřejně žalobce, aby usiloval o co nejvyšší trest, a Národní shromáždění, aby schválilo retroaktivně působící zákon zvyšující její trest.
President Chávez has publicly requested that the prosecutor seek the maximum penalty, and that the National Assembly pass a law to increase her sentence with retroactive effect.
CzechPresident Sarkozy, jako úřadující předseda Rady nedávno vznesl otázku rozšíření v kontextu zablokované Lisabonské smlouvy, poté, co ji Irsko v referendu odmítlo.
President Sarkozy, as the President-in-Office, has recently raised the issue of enlargement in the context of the paralysis of the Lisbon Treaty, following its rejection by the Irish referendum.

Synonyma (anglicky) pro "president":

president
presidency