česko-anglicko překlad pro "premiéra"

CS

"premiéra" anglický překlad

CS

premiéra {ženský rod}

volume_up
premiéra
volume_up
premiere {podstatné jméno}
This will be a premiere today.
(EL) Paní předsedající, vážená Komise, ve Washingtonu bude dne 20. dubna premiéra.
(EL) Madam President, Commission, there will be a premiere in Washington on 20 April: for the first time, the Ministers for Employment of the 20 wealthiest areas on earth are to hold a conference.
premiéra
volume_up
first night {podstatné jméno}

Příklady použití pro "premiéra" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNáměstek premiéra pan Vondra projevil velkou poctivost, když to jasně přiznal.
The Deputy Prime Minister, Mr Vondra, has shown great honesty by clearly admitting it.
CzechVážený pane předsedo, připojuji se ke svým kolegům a rovněž zde dnes vítám pana premiéra.
Mr President, I join my colleagues in welcoming the Prime Minister here today.
CzechZa premiéra určil slušného muže, mezinárodního státního úředníka sídlícího v Egyptě.
He appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
CzechVážení akademici ve Skopje nepodporují nacionalistické tendence svého premiéra.
Serious academics in Skopje do not support the nationalistic trends of their Prime Minister.
CzechJsem si jistý, že pod vedením premiéra Browna bude tato schůzka úspěchem.
I am very confident that, under Prime Minister Brown's leadership, it will be a success.
CzechRád bych se také zmínil o útoku na italského premiéra Silvia Berlusconiho.
I would also like to mention the attack on the Prime Minister of Italy, Silvio Berlusconi.
CzechNejprve byl jmenován poradcem francouzského premiéra Jacquese Chaban-Delmase.
First, he was appointed as an advisor to the Prime Minister of France, Jacques Chaban-Delmas.
CzechPane předsedo, dovolím si požádat pana premiéra, aby mi věnoval pozornost.
Mr President, may I ask the Prime Minister for his attention, please.
CzechJaký má smysl mít konzervativního premiéra, když se svrchovaným vládcem stane pan Blair?
What is the point of having a Conservative Prime Minister if Mr Blair becomes the overlord?
CzechCo pro ně ale význam má, je návštěva prezidenta Sarkozyho nebo premiéra Browna.
What does have significance for them is when President Sarkozy or Prime Minister Brown pays a visit.
CzechSlyšeli jsme premiéra Browna, jak o tom hovořil ve smyslu mezinárodní finanční krize.
We heard Prime Minister Brown talking about this in terms of the international financial crisis.
CzechJinými slovy nepřicházejí od ministra financí či od premiéra žádné signály.
In other words, there is no signature either from the minister for finance or the prime minister.
CzechNedávno jsem premiéra Fajáda přijal a o této věci jsme spolu hovořili.
I recently received Prime Minister Fayyad and we spoke about this.
CzechMěl jsem v úmyslu oslovit švédského premiéra, ale on zde není.
I had intended to address the Swedish Prime Minister, but he is not here.
CzechPřivítat v Evropském parlamentu britského premiéra je vždy velmi vzrušující příležitostí.
Welcoming a British Prime Minister to the European Parliament is always a very exciting occasion.
CzechDámy a pánové, prosím potlesk pro premiéra České republiky.
Ladies and gentlemen, a big hand please for the Prime Minister of the Czech Republic.
CzechNaštěstí také již jednají, například tím, že italského premiéra zbavili imunity.
Fortunately, they are indeed doing so, for example, by lifting the immunity of the Italian Prime Minister.
CzechOdkázal bych poslance na oznámení premiéra ve státní televizi.
I would refer Members to the announcement made by the Prime Minister on state television.
CzechDěti mezi 6 a 14 lety se účastní demokratického procesu a volí si premiéra.
Between six to 14 year-old children participate in a democratic process, and they elect a prime minister.
CzechA proto zde srdečně vítám úřadujícího předsedu Rady, premiéra Slovinska, Janeze Janšu.
I therefore warmly welcome the President-in-Office of the Council, the Prime Minister of Slovenia, Janez Janša.