česko-anglicko překlad pro "premiér"

CS

"premiér" anglický překlad

CS

premiér {mužský rod }

volume_up
1. generál
premiér
volume_up
premier {podstatné jméno}
V roce 1991 vyhlásil tehdejší malajský premiér projekt Vize 2020, v malajštině Vavasan 2020.
In 1991, the Malaysian premier of the time announced the Vision 2020 project, or Vavasan 2020 in Malaysian.
Bulharský premiér dokonce prohlásil, že nejvyšší státní představitelé jsou také stále odposloucháváni zpravodajskou službou.
The Bulgarian premier has even announced that the highest representatives of the State are also constantly bugged by the secret service.
Doposud se prokázalo, že k významnému zlepšení došlo u čtyř leteckých dopravců: Garuda, Airfast, Mandala a Premier.
To date, it has demonstrated that it has achieved significant improvement in the case of four air carriers: Garuda, Airfast, Mandala and Premier.
2. politika
premiér (také: premiérka)
volume_up
prime minister {podstatné jméno}
Bývalý premiér Šeich Hasina byl propuštěn z humanitárních důvodů.
Ex-Prime Minister Sheikh Hasina has been released on humanitarian grounds.
Domnívám se, že prezident Kibaki a premiér Odinga přijmou přiměřená opatření.
I think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Bylo to poprvé, kdy dostal premiér Indie pokutu za parkování.
This was the first time a prime minister of India was given a parking ticket.

Příklady použití pro "premiér" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDomnívám se, že prezident Kibaki a premiér Odinga přijmou přiměřená opatření.
I think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Czech. - Pane předsedo, těší mě, že je zde s námi pan premiér.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I am glad to see the Prime Minister here.
CzechByl s námi také český premiér Jan Fischer a snažili jsme se tuto situaci posoudit.
The Czech Prime Minister, Jan Fischer, was also with us and we tried to asses this situation.
CzechPremiér včera představil opatření, od nichž si slibuje snížení schodku státního rozpočtu.
Yesterday, the Prime Minister announced measures which he hopes will reduce the deficit.
CzechJak řekl pan premiér, než odešel, nyní probíhají konzultace s jeho 26 kolegy.
As the Prime Minister said before leaving, the consultation with his 26 colleagues is now ongoing.
CzechBývalý premiér Šeich Hasina byl propuštěn z humanitárních důvodů.
Ex-Prime Minister Sheikh Hasina has been released on humanitarian grounds.
CzechBylo to poprvé, kdy dostal premiér Indie pokutu za parkování.
This was the first time a prime minister of India was given a parking ticket.
CzechOhledně toho, co bylo řečeno o Indii, premiér Singh dal jasně najevo svou velkou odhodlanost.
On what we said about India, Prime Minister Singh has made it clear he is very committed.
Czech., jak uvedl premiér.
Prague Castle was also the seat of Charles IV, as the Prime Minister mentioned.
CzechČeský premiér potvrdil potřebu respektovat suverenitu irských občanů.
The Czech Prime Minister affirmed the need to respect the sovereignty of the Irish citizens.
Czech(PL) Paní předsedkyně, premiér Tusk je citlivý na argumenty svých evropských sousedů.
(PL) Madam President, Prime Minister Tusk is sensitive to the arguments of his European neighbours.
CzechNicméně jak řekl pan premiér, mají se vytvořit jenom dva posty.
But there are, as the Prime Minister said, only two posts to be created.
CzechBritský premiér řekl, že reformní smlouva není ústava.
The British Prime Minister has said that the Reform Treaty is not the Constitution.
CzechMaďarský premiér, pan Ferenc Gyurcsany, myšlenku evropské solidarity spíše rozmetá.
Well, the Hungarian Prime Minister, Mr Ferenc Gyurcsany, rather blows that idea of European solidarity apart.
CzechŽádný bankéř by neměl dostávat více než premiér v jeho zemi a my bychom měli usilovat o ...
No banker should be getting more than the Prime Minister of his country, and we should work towards...
CzechTo znamená, že 43 šéfů společností je přinejmenším stejně mocných jako polský premiér.
That means that there are 43 heads of companies that are at least as powerful as the Polish Prime Minister.
CzechTuto možnost v jednom okamžiku navrhl premiér Vedžadžíva, poté ji však "rudé košile" odmítly.
This option was proposed at one point by Prime Minister Vejjajiva, then rejected by the 'red-shirts'.
CzechPan premiér Sócrates řekl, že se narodila Lisabonská smlouva.
To conclude, Mr President, Prime Minister Sócrates said that the Treaty of Lisbon has been born.
CzechKaždodenní fungování země má na starosti premiér.
The day-to-day running of the country is in the hands of the prime minister.
Czech"Požádat" - to je přesně to, co musel britský premiér udělat.
Asking is exactly what the British Prime Minister has had to do.