česko-anglicko překlad pro "pregnantní"

CS

"pregnantní" anglický překlad

volume_up
pregnantní {příd. jm. m.}
CS

pregnantní {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pregnantní (také: plodný, těhotná, těhotný)

Příklady použití pro "pregnantní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. - Poskytnu pregnantní odpovědi na obě otázky.
Member of the Commission. - I will provide succinct answers to both questions.
CzechPane předsedající, máme před sebou v podstatě velmi krátké a pregnantní nařízení, které je však velmi důležité.
Mr President, we have before us what is essentially a very short and succinct regulation. It is, however, of great significance.
Czech(PT) Pane předsedající, domnívám se, že tento Parlament by uvítal jasný a pregnantní stockholmský program, který by byl opravdu schopen hájit Evropu občanů.
(PT) Mr President, I believe that this Parliament would welcome a concrete and concise Stockholm Programme which is capable of really promoting a Europe of citizens.