česko-anglicko překlad pro "preciznost"

CS

"preciznost" anglický překlad

CS

preciznost {ženský rod}

volume_up
preciznost (také: přesnost, správnost)
volume_up
accuracy {podstatné jméno}
Preciznost účetní agendy je těsně spjata s frekvencí měření.
Billing accuracy is closely related to metering frequency.
volume_up
rigor {podstatné jméno}
preciznost (také: zvláštnost)
volume_up
particularity {podstatné jméno}
preciznost (také: přesnost)
volume_up
exactness {podstatné jméno}
preciznost
volume_up
exactitude {podstatné jméno}
preciznost (také: jemnost)
volume_up
fineness {podstatné jméno}
preciznost (také: drsnost, kázeň, přísnost, tvrdost)
volume_up
rigour {podstatné jméno}
preciznost
volume_up
preciseness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "preciznost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPreciznost účetní agendy je těsně spjata s frekvencí měření.
Billing accuracy is closely related to metering frequency.
CzechVelmi oceňuji vaši svědomitost, vaše znalosti a vaši preciznost.
I very much appreciate your conscientiousness, how knowledgeable you are about matters and your precision.
CzechVyžaduje to velkou preciznost.
CzechGabriel García Márquez je můj oblíbený spisovatel, pro své vypravěčství, a nebo ještě lépe, pro krásu a preciznost své prózy.
Gabriel García Márquez is one of my favorite writers, for his storytelling, but even more, I think, for the beauty and precision of his prose.
CzechMohla bych také zmínit nerovnováhu a preciznost - zvláště v přehledu výsledků, který by měl zahrnovat i ukazatele strukturální konkurenceschopnosti.
I could also mention imbalances and precision - especially in the scoreboard, which should include structural competitiveness-related factors.