česko-anglicko překlad pro "precizní"

CS

"precizní" anglický překlad

volume_up
precizní {příd. jm. m.}
CS

precizní {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
precizní (také: přesný, trefný)
precizní (také: přesný, rovný)
volume_up
exact {příd. jm.}
precizní (také: důsledný, přísný, rigorózní, tvrdý)
Tento přístup se mi zdá jak spravedlivý, tak precizní z právního hlediska.
This approach seems to me to be both fair and rigorous in legal terms.
Pane předsedající, rád bych poblahopřál panu Coelhovi a činím tak, protože jeho práce je jako vždy precizní.
Mr President, I should like to congratulate Mr Coelho, and I do this because his work is consistently rigorous.
Domnívám se, že udržitelná inovace může být zajištěna pouze za předpokladu, že existují precizní, udržitelné a náročné veřejné politiky.
I believe that there can only be sustainable innovation if there are rigorous, sustainable and demanding public policies.

Příklady použití pro "precizní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento přístup se mi zdá jak spravedlivý, tak precizní z právního hlediska.
This approach seems to me to be both fair and rigorous in legal terms.
CzechJe to také neuvěřitelný prostředek pro koordinaci informačních toků ve velmi precizní podobě.
It's an incredible means of coordinating, in a very fine-grained way, information flows.
CzechPovažuji však za nutné upozornit, že znění právního předpisu musí být velmi precizní.
However, I think it is necessary to point out that the wording of the legal regulation must be very precise.
CzechRád bych velmi poděkoval paní zpravodajce za precizní a podrobný přístup k dané problematice v její zprávě.
I would like to thank the rapporteur very much for a precise and detailed approach to the subject in her report.
CzechPane předsedající, rád bych poblahopřál panu Coelhovi a činím tak, protože jeho práce je jako vždy precizní.
Mr President, I should like to congratulate Mr Coelho, and I do this because his work is consistently rigorous.
Czech(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval zpravodaji panu Bendtsenovi za jeho precizní zprávu.
(IT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to thank the rapporteur Mr Bendtsen for his precise report.
CzechDomnívám se, že udržitelná inovace může být zajištěna pouze za předpokladu, že existují precizní, udržitelné a náročné veřejné politiky.
I believe that there can only be sustainable innovation if there are rigorous, sustainable and demanding public policies.