česko-anglicko překlad pro "prchající"

CS

"prchající" anglický překlad

volume_up
prchající {příd. jm.}
volume_up
prchající {příd. jm. m.}
EN
CS

prchající {přídavné jméno}

volume_up
prchající (také: prchavý, uprchlý)

Příklady použití pro "prchající" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMinulý rok karenští uprchlíci prchající před represí našli útočiště v Thajsku.
Last year, Karen refugees fleeing the repressions took refuge in Thailand.
CzechJiž jen z tohoto posledně jmenovaného důvodu by měly všechny ženy prchající z této země dostat azyl.
So, just on this last ground, all the women fleeing from there should be given asylum.
CzechVýjevy zobrazující prchající lidi jsou důkazem, že je to stejně tak otázka jihu a jihu, jako otázka severu a jihu.
The scenes of people fleeing are proof that this is just as much a South-South issue as it is a North-South one.
Czech(MT) Paní předsedající, lidé prchající před válkou v Libyi přichází do Evropy, zejména na Lampedusu a Maltu.
(MT) Madam President, the people fleeing the war in Libya are now coming to Europe, especially to Lampedusa and Malta.
CzechToto je návod jak zastavit prchající dostavník.
CzechNa závěr bych chtěla říci něco vedoucím představitelům, kteří projevují nejrůznější obavy: uprchlíci prchající z Libye chtějí pouze jednu věc a tou je návrat do vlasti.
Lastly, I would like to say something to the leaders who are playing on all these fears: the migrants fleeing Libya want only one thing, and that is to return to their country.
CzechŽeny s malými dětmi, prchající před válkou či hladomorem, rozvrácené rodiny bez otců žijící ve slumech, ženy a mladé dívky nucené k prostituci, a to dokonce i v Evropské unii.
Women with small children fleeing war or famine, broken families without fathers living in slums, women and young girls forced into prostitution, even within the European Union.