česko-anglicko překlad pro "pravopis"

CS

"pravopis" anglický překlad

CS

pravopis {mužský rod }

volume_up
pravopis (také: hláskování)
volume_up
spelling {podstatné jméno}
V dokladech totožnosti se nesmí používat původní pravopis cizích jmen.
The original spelling of foreign names cannot be used in identity documents.
V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Pravopis.
Click the Tools menu, click Options, and then click the Spelling tab.
Kliknutím na tlačítko Kontrola pravopisu zkontrolujte pravopis svých e-mailů a kontaktních formulářů.
Click the Spell check button to check your spelling on emails and contact forms.
pravopis (také: ortografie)
volume_up
orthography {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pravopis" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Pravopis.
Click the Servers tab, and then enter the new mail server in the Outgoing Mail (SMTP) box.
CzechV nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Pravopis.
Click the Tools menu, click Options, and then click the Spelling tab.
CzechKlikněte na nesprávně zadaná slova a ze seznamu návrhů vyberte správný pravopis.
Click misspelled words to choose from a list of suggested spellings.
CzechKontrola pravopisu: Zkontrolujte si pravopis při každém vyplňování formuláře či psaní e-mailu.
Spell check: Check your spelling whenever you fill out a form or write an email.
CzechV dokladech totožnosti se nesmí používat původní pravopis cizích jmen.
The original spelling of foreign names cannot be used in identity documents.
CzechKlikněte na nesprávně zadaná slova zobrazená červeně a ze seznamu návrhů vyberte správný pravopis.
Click misspelled words that turn red to choose from a list of suggested spellings.
CzechKliknutím na tlačítko Kontrola pravopisu zkontrolujte pravopis svých e-mailů a kontaktních formulářů.
Click the Spell check button to check your spelling on emails and contact forms.
CzechLišta Toolbar dokonce upozorňuje na nesprávně zadaná slova a navrhuje správný pravopis.
Toolbar even lets you know if you've incorrectly spelled a word, and suggests the correct spelling.
CzechPo napsání zprávy klepněte v okně Nová zpráva na nabídku Nástroje a vyberte příkaz Pravopis.
After writing a message, click the Tools menu in the New Message window, and then click Spelling.
CzechPředtím, než je možné zkontrolovat pravopis zprávy, je nutné vybrat jazyk, který chcete používat.
Before you can check the spelling in a message, you must select the language you want to use.
CzechPravopis se kontroluje souběžně s psaním e-mailu.
Spelling is checked continuously as you compose an email.
CzechChcete-li změnit výběr v dialogovém okně Panel alternativ, vyslovte „Pravopis“ a číslo příslušné položky.
To change a selection in the Alternates panel dialog box, say "spell" followed by the number of the item you want to change.
CzechKontrolovat pravopis v odesílaných zprávách
CzechIntegrovaná kontrola pravopisu v prohlížeči Google Chrome dokáže ve webových formulářích a textových polích automaticky kontrolovat pravopis.
Google Chrome's built-in spell-checker can automatically check your spelling in web forms and text fields.
CzechChcete-li změnit výběr v dialogovém okně Panel alternativ, vyslovte příkaz "Pravopis", číslo položky, kterou chcete upravit, a poté potvrzení "OK".
To change a selection, in the Alternates panel dialog box, say "spell" followed by the number of the item you want to change, and then "OK."