česko-anglicko překlad pro "pravdivost"

CS

"pravdivost" anglický překlad

CS

pravdivost {ženský rod}

volume_up
pravdivost
volume_up
truthfulness {podstatné jméno}
Vlastní právní odpovědnost se vztahuje na pravdivost informací ve vlastním prospektu.
The actual legal responsibility lies with the truthfulness of the information in the prospectus proper.
Nedomníváme se, že návrh nevyjadřuje rozpočtovou pravdivost a přesnost, že je dostatečně transparentní.
We do not see that the draft reflects budgetary truthfulness and budgetary clarity, that it is sufficiently transparent.
pravdivost (také: bezelstnost, dobrý úmysl, upřímnost)
volume_up
bona fides {podstatné jméno}
pravdivost
volume_up
trueness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pravdivost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVlastní právní odpovědnost se vztahuje na pravdivost informací ve vlastním prospektu.
The actual legal responsibility lies with the truthfulness of the information in the prospectus proper.
CzechNedomníváme se, že návrh nevyjadřuje rozpočtovou pravdivost a přesnost, že je dostatečně transparentní.
We do not see that the draft reflects budgetary truthfulness and budgetary clarity, that it is sufficiently transparent.
CzechV případě prodeje cenných papírů musí investor vědět, kdo nese odpovědnost za pravdivost a aktuálnost informací.
When it comes to the resale of securities, the investor needs to know who to hold accountable for the accuracy and currency of information.
Czech(DE) Paní předsedkyně, úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb dostatečně ilustruje pravdivost rčení "Kdo si počká, ten se dočká".
(DE) Madam President, the accomplishment of the internal market in postal services amply illustrates the truth of the saying 'Good things come to those who wait'.
CzechMyslím si, že všichni vnímáme pravdivost slov Dokru Choedaka, bojovníka za tibetský jazyk, když říká, že školy a jazyk tvoří strukturu národní identity.
I think that the words of Dokru Choedaka, a campaigner for the Tibetan language, ring true for all of us when he says that schools and language are the fabric of national identity.