česko-anglicko překlad pro "pravdivě"

CS

"pravdivě" anglický překlad

volume_up
pravdivý {příd. jm. m.}
CS

pravdivě {příslovce}

volume_up
pravdivě
Je to tak výstižné, až to ztrácí veškerý smysl, ale zní to povědomě a pravdivě, že?
It's pithy almost to the point of being meaningless, but it rings familiar and true, doesn't it?
Není pravdivé tvrzení, že nepřispíváme k řešení.
It is not true to say that we are not contributing to the solution.
Ale některé z nich se budou kopírovat, protože jsou dobré nebo pravdivé, užitečné, krásné.
But some of them will be copied because they're good, or true, or useful, or beautiful.
Můžeme pravdivě konstatovat, že EU v Cancúnu nebyla prvkem problému, nýbrž v mnoha případech byla prvkem jeho řešení.
We can truly say that, in Cancún, the EU was not part of the problem but, in many cases, was part of the solution.
pravdivě
Musíme konečně pravdivě reflektovat nedávnou totalitní historii Evropy, a to ve jménu budoucnosti Evropy a společných hodnot Evropy!
We must, at last, truthfully reflect Europe's recent totalitarian history in the name of Europe's future and Europe's common values!
Dialog je základním výchozím bodem, ale v tomto dialogu musíme být ochotni dokonce riskovat hospodářské výhody s cílem hovořit odvážně a pravdivě.
Dialogue is an important starting-point, but in this dialogue we must be willing to risk even economic advantage in order to speak courageously and truthfully.

Příklady použití pro "pravdivě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to tak výstižné, až to ztrácí veškerý smysl, ale zní to povědomě a pravdivě, že?
It's pithy almost to the point of being meaningless, but it rings familiar and true, doesn't it?
CzechNázor, že lidé vždy hovoří pravdivě o svých úmyslech, se nezakládá na zkušenostech.
The idea that people are always truthful about their intentions is not borne out from experience.
CzechVýzkumy ukazují, že muži lžou dvakrát tolik jako ženy -- za předpokladu, že ženy odpovídaly pravdivě.
Now polls show that men tell twice as many lies as women -- assuming the women they ask told the truth.
CzechNejlepší odpověď, jakou jim můžeme dát, je mluvit s nimi pravdivě a ukázat jim, že máme politickou odvahu.
The best response we can give them is to talk to them frankly and show that we have political courage.
CzechTuto otázku musíme podrobně a pravdivě zkoumat.
That question needs to be closely - and regularly - examined.
CzechMůžeme pravdivě konstatovat, že EU v Cancúnu nebyla prvkem problému, nýbrž v mnoha případech byla prvkem jeho řešení.
We can truly say that, in Cancún, the EU was not part of the problem but, in many cases, was part of the solution.
CzechMusí respektovat osobní práva, nesmí uplatňovat diskriminaci a především jsou povinny informovat pravdivě.
They are to respect personal rights, they must not practice discrimination and, above all, they are obliged to report the truth.
CzechStruan hovořil upřímně a pravdivě.
Struan spoke from the heart, and he is right.
CzechLékaři a vědci jsou zastrašováni a dokonce i vězněni za to, že pravdivě referují o zdravotním stavu obyvatel.
Doctors and scientists are being intimidated and even imprisoned for reporting the truth about the state of health of the local population.
CzechMusíme konečně pravdivě reflektovat nedávnou totalitní historii Evropy, a to ve jménu budoucnosti Evropy a společných hodnot Evropy!
We must, at last, truthfully reflect Europe's recent totalitarian history in the name of Europe's future and Europe's common values!
CzechPokud obrázky, které jsme viděli, pravdivě odrážejí situaci, pak je nutno nejen zahájit vážnou debatu, ale případně z toho také vyvodit důsledky.
If the pictures that we have seen are accurate, then this must give rise not just to serious debate, but also, if necessary, to consequences.
Czech(PT) Již tu zcela pravdivě zaznělo, že jednání v Kodani skončilo zklamáním, jelikož nebyla schválena ani jedna politicky závazná dohoda.
(PT) It has been said here already, and it is true, that Copenhagen was a disappointment, as not a single politically binding agreement ended up being approved.
CzechDialog je základním výchozím bodem, ale v tomto dialogu musíme být ochotni dokonce riskovat hospodářské výhody s cílem hovořit odvážně a pravdivě.
Dialogue is an important starting-point, but in this dialogue we must be willing to risk even economic advantage in order to speak courageously and truthfully.
CzechJá chci poděkovat paní zpravodajce a také stínové zpravodajce Handzlikové za to, že v podstatě pravdivě popsaly situaci, jaká tady před námi je.
I would like to thank the rapporteur and also the shadow rapporteur, Mrs Handzlik, for producing an essentially accurate description of the situation facing us here.