česko-anglicko překlad pro "pravděpodobnostní"

CS

"pravděpodobnostní" anglický překlad

CS

pravděpodobnostní {přídavné jméno}

volume_up
pravděpodobnostní
Ty předpokládají pravděpodobnostní přístup, od kterého se pan komisař odklání spíše k přístupu absolutistickému.
These tests assume a probabilistic approach, which the Commissioner has abandoned in favour of a more absolutist approach.

Příklady použití pro "pravděpodobnostní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTy předpokládají pravděpodobnostní přístup, od kterého se pan komisař odklání spíše k přístupu absolutistickému.
These tests assume a probabilistic approach, which the Commissioner has abandoned in favour of a more absolutist approach.
CzechTy bílé tečky jsou pravděpodobnostní vlny, které ukazují, kde se elektron v této tří-orbitální konfiguraci v daném časoprostorovém okamžiku nachází.
The white dots are the probability wave that will show you where the electron is in any given point of time and space in this particular three-orbital configuration.