česko-anglicko překlad pro "pravá ruka"

CS

"pravá ruka" anglický překlad

CS

pravá ruka

volume_up
1. "např. zaměstnanec"
pravá ruka (také: nejvěrnější pomocník)
volume_up
man Friday {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pravá ruka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZde je důležité připomenout, že pravá ruka vykonává pořád totéž - sinusoidní pohyb.
So the important point here is the right hand always does the same things -- sinusoidal movement.
CzechMožná, že pravá ruka neví, co dělá ta levá, či naopak.
Perhaps the right hand does not know what the left hand is doing, or vice versa.
CzechA v ten moment, má práva ruka visela vedle těla úplně paralyzovaná.
And in that moment my right arm went totally paralyzed by my side.
CzechV EU má člověk dojem, že pravá ruka neví, co dělá levá.
In the EU, you have the feeling that the right hand does not know what the left hand is doing.
CzechPravá ruka je ta, kterou píšete - vyjma leváků.
The right hand is the one we write with, apart from the left-handers.
CzechJestliže však pravá ruka neví, co dělá levá, postup Evropské unie nebude ucelený a evropské právo z hlediska článku 9 nebude dodržováno.
But if the right hand does not know what the left hand is doing, the action of the European Union will be incoherent and European law in terms of Article 9 will not be complied with.

Podobné překlady pro "pravá ruka" anglicky

ruka podstatné jméno
English
volná ruka podstatné jméno
English
pevná ruka podstatné jméno
English
pomocná ruka podstatné jméno
pravá komplexní polorovina podstatné jméno