česko-anglicko překlad pro "prapor"

CS

"prapor" anglický překlad

CS

prapor {mužský rod }

volume_up
prapor (také: korouhev)
volume_up
banner {podstatné jméno}
Těší mě, že Evropský parlament stále drží prapor vysoko, pokud jde o stav lidských práv.
I am pleased that the European Parliament is still holding the banner high as regards human rights.
Lidé určitého věku pamatují, co po desetiletí reprezentovala někdejší takzvaná nacionalistická Čína: byl to prapor svobody.
People of a certain age remember what it was that what was once called Nationalist China represented for decades: it was a banner of freedom.
V každé zemi existuje ozbrojená moc a je na této zemi, zda své jednotky postaví pod prapor NATO či pod prapor Evropské unie.
There is an armed force in each country and it is up to the country to choose whether to place its troops under the NATO banner or the European Union banner.
Myslím, že mnozí, kteří donedávna třímali v rukách prapor se srpem a kladivem, by se dokázali velmi rychle chopit praporu nacionálního.
In my opinion, many of those that waved flags bearing the hammer and sickle until recently would be very quick to take up a national flag.
Mám důvod zdůraznit, že Švédsko může být hrdé na svou práci, a doufám, že i v budoucnosti budeme moci nadále vysoko nést prapor solidarity.
I have reason to stress that Sweden can be proud of its work and I hope that we can continue to hold the flag of solidarity high in the future.
prapor (také: batalion)
volume_up
battalion {podstatné jméno}
prapor (také: lopatka)
volume_up
vane {podstatné jméno}
prapor (také: vlaječka)
volume_up
pennon {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prapor" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTěší mě, že Evropský parlament stále drží prapor vysoko, pokud jde o stav lidských práv.
I am pleased that the European Parliament is still holding the banner high as regards human rights.
CzechLidé určitého věku pamatují, co po desetiletí reprezentovala někdejší takzvaná nacionalistická Čína: byl to prapor svobody.
People of a certain age remember what it was that what was once called Nationalist China represented for decades: it was a banner of freedom.
CzechMyslím, že mnozí, kteří donedávna třímali v rukách prapor se srpem a kladivem, by se dokázali velmi rychle chopit praporu nacionálního.
In my opinion, many of those that waved flags bearing the hammer and sickle until recently would be very quick to take up a national flag.
CzechV každé zemi existuje ozbrojená moc a je na této zemi, zda své jednotky postaví pod prapor NATO či pod prapor Evropské unie.
There is an armed force in each country and it is up to the country to choose whether to place its troops under the NATO banner or the European Union banner.
CzechMám důvod zdůraznit, že Švédsko může být hrdé na svou práci, a doufám, že i v budoucnosti budeme moci nadále vysoko nést prapor solidarity.
I have reason to stress that Sweden can be proud of its work and I hope that we can continue to hold the flag of solidarity high in the future.
CzechJe zajímavé, že jakmile dojde k diskusím o právech cestujících, Rada se začne chovat velmi odmítavě, a je tedy na Parlamentu, aby nesl prapor za cestující.
It is interesting that, when passenger rights are on the agenda, the Council gets very negative and it is left to Parliament to carry the banner for passengers.