česko-anglicko překlad pro "pramenit"

CS

"pramenit" anglický překlad

CS

pramenit {sloveso}

volume_up
pramenit (také: vytrysknout)
pramenit (také: pocházet)
volume_up
to stem {sl.} [am. angl.]

Příklady použití pro "pramenit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTehdy, když indický princ Ardžuna, velký válečník, dostal žízeň, vzal do ruky luk, střelil šíp do země a z ní začala pramenit voda.
Back then, when Arjuna, the great Indian warrior prince, when he was thirsty, he'd take out a bow, he'd shoot it into the ground and water would come out.
CzechPodpořila jsem i široký konsensus nad otázkou financování rozpočtu úřadu, znovu však upozorňuji i na rizika, která mohou pramenit z různé výše příspěvků členských států.
I also supported the broad consensus on the matter of the financing of the Body's budget, but I would again point to the risks which might arise from the differing contributions of Member States.