česko-anglicko překlad pro "pramenící"

CS

"pramenící" anglický překlad

volume_up
pramenící {příd. jm. m.}
CS

pramenící {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pramenící (také: vrostlý, zafixovaný, zakořeněný)
volume_up
rooted {příd. jm.}
pramenící
To, podle našeho názoru, znemožňuje Komisi plnit své závazky pramenící ze směrnic o udělování veřejných zakázek, obzvláště pak v současné situaci.
This, we think, undermines the Commission's ability to meet its obligations stemming from the public procurement directives, especially in the current environment.

Příklady použití pro "pramenící" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOdvážný bere vše a Evropa musí mít odvahu pramenící z jejího přesvědčení.
The prizes go to the bold and Europe must have the courage of its convictions.
CzechJá osobně pevně věřím v optimismus pramenící z modernosti a otevřenosti.
Personally, I have an unshaken belief in the optimism that comes from modernity and openness.
CzechDovolte mi, abych vám připomněl, že tyto výhody pramenící z rozsahu mají značnou hodnotu.
Let me tell you, those advantages of scale are clocking up.
CzechCo je ale ze všeho nejdůležitější, přinášíte morální jistotu pramenící z toho, čím jste si prošli.
But, most importantly of all, what you bring is the moral certainty of where you have come from.
CzechDo této situace nás dostal absurdní a nezodpovědný přístup pramenící z populistických politik, jak levicové, tak pravicové.
Grotesque and irresponsible behaviour caused by the populist policies of both the left and the right has brought us to this point.
CzechDemokratická republika Kongo zažívá hlubokou nestabilitu pramenící z umělého charakteru jejích hranic a nenávisti uvnitř země.
The Democratic Republic of Congo has experienced profound instability arising from the artificial nature of its borders and internal animosities.
CzechTo, podle našeho názoru, znemožňuje Komisi plnit své závazky pramenící ze směrnic o udělování veřejných zakázek, obzvláště pak v současné situaci.
This, we think, undermines the Commission's ability to meet its obligations stemming from the public procurement directives, especially in the current environment.