česko-anglicko překlad pro "prahový"

CS

"prahový" anglický překlad

volume_up
prahový {příd. jm. m.}
EN
volume_up
Praha {vl. jm.}
volume_up
prahy {m mn. č.}
CS

prahový {přídavné jméno rod mužský}

volume_up

Příklady použití pro "prahový" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMohl by nastat nelineární nárůst, prahový efekt.
There could be non-linearities, threshold effects.
CzechV tuto chvíli existuje výrazný prahový efekt mezi těmi regiony, které jsou pro získání finančních prostředků v rámci cíle konvergence způsobilé, a těmi, které způsobilé nejsou.
At present, there is a very marked threshold effect between regions that are eligible for funding under the convergence objective and those that are not.
CzechČasto se říká, že Polsko je příkladem země, kde neexistuje žádný prahový test pro vydávání zatýkacích rozkazů jak ve domácím prostředí, tak pro evropské zatýkací rozkazy.
It is often said that Poland is one example of a country where there is no threshold test for the issuing of arrest warrants, either domestically or for European Arrest Warrants.
CzechJe to však lineární přístup k vlivu radioaktivity, nikoli prahový přístup, co vedlo ke kvazi-administrativnímu řešení těchto záležitostí, místo aby byly řešeny vědecky.
However, it is a linear approach to the action of radioactivity, not a threshold approach, which has resulted in this quasi-administrative treatment of these matters rather than a scientific one.