česko-anglicko překlad pro "pracovněprávní vztahy"

CS

"pracovněprávní vztahy" anglický překlad

volume_up
pracovněprávní vztahy {mn. č.}
CS

pracovněprávní vztahy {množné číslo}

volume_up
pracovněprávní vztahy
Pracovněprávní vztahy mezi cizincem a zaměstnavatelem se řídí především zákoníkem práce, obdobně jako je tomu i u zaměstnanců - českých občanů.
Employment relations between employers and foreigners are regulated mainly under the Labour Code, in the same way as for employees who are Czech citizens.

Příklady použití pro "pracovněprávní vztahy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPracovněprávní vztahy se řídí těmito základními pravidly:
Employment relationships are regulated by the following basic rules:
CzechSpolečnost se vyvinula, svět se změnil a tuto změnu musí nezbytně provázet i pracovněprávní vztahy.
Society has evolved, the world has changed, and labour relations must necessarily accompany this change.
CzechDnešní trh práce a související pracovněprávní vztahy charakterizuje jediné slovo: flexikurita.
Today's labour market and its associated employment relationships are characterised by one word: flexicurity.
CzechMusíme se postarat o pracovněprávní vztahy, které podporují zaměstnanost a zajišťují možnost celoživotního vzdělávání.
We must provide for labour relations that promote employment and ensure the possibility of life-long learning.
CzechPracovněprávní vztahy mezi cizincem a zaměstnavatelem se řídí především zákoníkem práce, obdobně jako je tomu i u zaměstnanců - českých občanů.
Employment relations between employers and foreigners are regulated mainly under the Labour Code, in the same way as for employees who are Czech citizens.

Podobné překlady pro "pracovněprávní vztahy" anglicky

pracovněprávní přídavné jméno
English
vztahy podstatné jméno
zahraniční vztahy podstatné jméno