česko-anglicko překlad pro "pracovní doba"

CS

"pracovní doba" anglický překlad

CS

pracovní doba {ženský rod}

volume_up
pracovní doba
volume_up
working hours {podstatné jméno}
Pružná pracovní doba a bezpečnost ovlivňují cestovní ruch stejně jako společenské změny.
Flexible working hours and safety influence tourism just as much as social changes.
Rovněž jde o skutečnost, že pracovní doba v divadelním umění je dlouhá a nestandardní.
There is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
Je to naprosto nepochopitelné, neboť pracovní doba jiných podnikatelů není nijak omezena.
This is quite incomprehensible, because there are no restrictions on the working hours of other entrepreneurs.
pracovní doba
volume_up
working times {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pracovní doba" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVětšinu z nich tvoří ženy, přičemž většině z nich byla zkrácena pracovní doba a mzda.
The majority of them are women, most of whom have had their hours and wages cut.
CzechŘíká také, že by se jakákoliv doba pohotovosti měla počítat jako pracovní doba.
It also says that any period of on-call time should count as working time.
CzechPružná pracovní doba a bezpečnost ovlivňují cestovní ruch stejně jako společenské změny.
Flexible working hours and safety influence tourism just as much as social changes.
CzechRovněž jde o skutečnost, že pracovní doba v divadelním umění je dlouhá a nestandardní.
There is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
CzechMísto: Bratislava (ústředí) Pracovní doba: pondělí–pátek 7.00–11.00
Locations: Bratislava (head office) Opening hours: Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m.
CzechMísto: Valletta (ústředí) Pracovní doba: pondělí–pátek 8.30–14.00
Locations: Valletta (head office) Opening hours: Monday to Friday, 8.30 a.m. to 2 p.m.
CzechJe-li to pravda, jak se bude kontrolovat pracovní doba "nepravých" samostatně výdělečně činných osob?
If that is so, how will they control the working time of the 'false' self-employed?
Czech(PT) Tomuto jednání dominovala dvě témata: takzvaná doba pracovní pohotovosti a doložka o výjimce.
(PT) Two issues stood out in this negotiation: so-called on-call time and the opt-out clause.
CzechMy se však domníváme, že východiskem je pracovní doba.
We, however, believe that the starting point is that this is working time.
CzechZaprvé, že pracovní doba nesmí být zaměňována s dobou řízení.
Firstly, that working time must not be confused with driving time.
CzechNa cestovní ruch mají vliv flexibilní pracovní doba a bezpečnost, stejně jako sociální změny.
Flexible working hours and safety have an influence on tourism, in the same way as social changes do.
CzechJe to naprosto nepochopitelné, neboť pracovní doba jiných podnikatelů není nijak omezena.
This is quite incomprehensible, because there are no restrictions on the working hours of other entrepreneurs.
CzechZpravodajka dnes dopoledne znovu ukázala, že zaměňuje pojmy doba řízení a pracovní doba.
Once again this morning, the rapporteur has shown confusion between the notions of driving time and working time.
CzechMísto: Amsterodam (ústředí) Pracovní doba: pondělí–pátek 9.00–16.00
Opening hours: Monday to Friday, 9 a.m. to 4 p.m.
CzechMísto: Vídeň (ústředí) Pracovní doba: pondělí, úterý, středa a pátek 8.00–15.00, čtvrtek 8.00–16.30
Opening hours: Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, 8 a.m. to 3 p.m., and Thursday, 8 a.m. to 4.30 p.m.
CzechZcela oprávněně tvrdí, že veškerá pracovní doba by měla být zaplacená, nejen aktivní doba pracovní pohotovosti.
They rightly argue that all working time should be remunerated, not just active on-call time.
CzechMísto: Brusel (ústředí) Pracovní doba: pondělí–pátek 9.00–15.30
Opening hours: Monday to Friday, 9 a.m. to 3.30 p.m.
CzechMísto: Dublin (ústředí) Pracovní doba: pondělí–pátek 10.00–16.00
Opening hours: Monday to Friday, 10 a.m. to 4 p.m.
CzechMísto: Lublaň (ústředí) Pracovní doba: pondělí–pátek 9.00–12.00
Opening hours: Monday to Friday, 9 a.m. to 12 noon
Czech. - (SV) Pracovní právo a pracovní doba jsou dva ústřední pilíře švédského modelu trhu práce.
in writing. - (SV) Labour law and working hours are two of the mainstays of the Swedish labour market model.

Podobné překlady pro "pracovní doba" anglicky

pracovní přídavné jméno
doba podstatné jméno
pracovní den podstatné jméno
pracovní plocha podstatné jméno
dlouhá doba podstatné jméno
pracovní poměr podstatné jméno
pracovní povolení podstatné jméno
pracovní pozice podstatné jméno
English
pracovní výkaz podstatné jméno
English