česko-anglicko překlad pro "prach"

CS

"prach" anglický překlad

CS

prach {mužský rod }

volume_up
prach
volume_up
dust {podstatné jméno}
A říká se, v prach jsi a v prach se obrátíš.
And the saying goes, we came from dust and will return to dust.
Tento prach je náročné odstranit z prostředí a při dýchání se usazuje v plících.
This dust is difficult to remove from the environment and is trapped in the lungs on inhalation.
["Vytřepte prach"] PM: ShaketheDust.org.
(NA: "Shake the Dust.") PM: ShaketheDust.org.
prach (také: moučka, prášek, pudr)
volume_up
powder {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prach" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNení nutné, aby za 65 miliónů let na naše kosti padal někde v muzeu prach.
65 million years from now, we don't have to have our bones collecting dust in a museum.
CzechTento prach je náročné odstranit z prostředí a při dýchání se usazuje v plících.
This dust is difficult to remove from the environment and is trapped in the lungs on inhalation.
CzechV Číně byly poprvé použity technologie jako ocel, tisk, střelný prach.
Chinese had pioneered technologies like steel, printing, gunpowder.
CzechJsem alergický na ____ [prach/chlupatá zvířata]. Máte dostupné nějaké speciální pokoje v tomto směru?
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
CzechA říká se, v prach jsi a v prach se obrátíš.
And the saying goes, we came from dust and will return to dust.
CzechTento jeden jediný přístup se nyní obrátil v prach.
This one and only approach has now been reduced to dust.
CzechNikdo nechce mít prach v očích: ani občané, ani hospodářství, ani sousední země, ani Evropská unie.
No one needs dust in their eyes: not the citizens, nor the economy, nor the neighbouring countries, nor the European Union.
Czech["Vytřepte prach"] PM: ShaketheDust.org.
(NA: "Shake the Dust.") PM: ShaketheDust.org.
Czech(BG) Pane předsedo, dámy a pánové, sopečný prach v ovzduší nad Evropou narušil i práci evropských orgánů.
(BG) Mr President, ladies and gentlemen, the volcanic ash in the air above Europe has held up proceedings in Europe's institutions.
Czech(NL) Pane předsedající, když se teď prach v Egyptě usadil, je čas otevřít oči a zjistit, co se skutečně děje v Severní Africe.
(NL) Mr President, now that the dust has settled in Egypt, it is time we opened our eyes to what is really happening in North Africa.
CzechTen prach můžete vynechat.
CzechViděli jsme zde použití "metody helikoptéry": "zvířená mračna prachu, a než se prach stačí usadit, helikoptéra už opět startuje".
We saw the 'helicopter method' being deployed here: 'whip up a storm of dust and before the dust settles, the helicopter takes off again'.
Czech(FI) Pane předsedající, tato směrnice o průmyslových emisích nastoluje přísnější emisní limity pro prach, oxidy dusíku a oxid siřičitý.
(FI) Mr President, this directive on industrial emissions will actually impose stricter emission limits for dust, nitrogen oxides and sulphur dioxide.
Czech(BG) Navzdory dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou o obnovení ruských dodávek zemního plynu do Evropy byly naše naděje, že obdržíme plyn, opět rozmetány na prach.
(BG) In spite of the agreement between Russia and Ukraine to restore Russian gas supplies to Europe, our hopes of receiving gas have been dashed yet again.
CzechNicméně prach z kalu představuje zdravotní riziko, a proto jsou preventivní opatření pro obyvatelstvo i členy záchranářských týmů v oblasti nezbytná.
Nonetheless, dust from the sludge presents a health risk and therefore, precautionary measures are necessary for the population and the emergency personnel in the area.
CzechV současné době se nacházíme v situaci, kdy se na průmyslovém znečištění podílí z více než 80 % oxid siřičitý, z více než 40 % prach a z více než 30 % oxidy dusíku.
We presently find ourselves in a situation where industrial pollution accounts for over 80% of emissions of sulphur dioxide, over 40% of dust and over 30% of nitrogen oxides.