česko-anglicko překlad pro "průzkumy"

CS

"průzkumy" anglický překlad

CS

průzkumy {mužský rod množné číslo}

volume_up
průzkumy
Domnívám se, že průzkumy, hlasování, konference a informační kampaně nestačí.
I believe that surveys, polls, conferences and information campaigns are not enough.
Neexistuje důvod, proč by tyto průzkumy neměly být opětovně aktualizované.
There is no reason why these surveys should not be updated again.
Jak ukazují všechny průzkumy, obyvatelstvo je velmi zřetelně proti.
The population is very evidently against it, as stated by all the surveys.
průzkumy

Příklady použití pro "průzkumy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrůzkumy jiker jsou u kranase obecného od roku 1997 prováděny každé tři roky.
Egg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
CzechDomnívám se, že průzkumy, hlasování, konference a informační kampaně nestačí.
I believe that surveys, polls, conferences and information campaigns are not enough.
CzechChtěl bych se jen zběžně zmínit o tom, že pravidelně provádíme kvantitativní průzkumy.
I would just say in passing that we are carrying out regular quantitative surveys.
CzechVe Švédsku provádíme průzkumy důvěry občanů v různé instituce každý rok.
In Sweden, we measure the Swedish people's trust in various institutions each year.
CzechTyto průzkumy jsou ale drahé, takže mohou být prováděny jen jednou za tři až pět let.
But these surveys are costly, so they can only be done [in] three- to five-year intervals.
CzechPrůzkumy ukazují, že příliv turistů je větší během prázdnin a o víkendech.
Surveys show that the influx of tourists is higher during holiday periods and at weekends.
CzechJak ukazují všechny průzkumy, obyvatelstvo je velmi zřetelně proti.
The population is very evidently against it, as stated by all the surveys.
CzechNeexistuje důvod, proč by tyto průzkumy neměly být opětovně aktualizované.
There is no reason why these surveys should not be updated again.
CzechJe známo, a průzkumy to potvrzují, že v tomto případě nemají zdravotní varování žádný účinek.
It is well known, and surveys confirm it, that warning labels have no effect in this case.
CzechNaše průzkumy slunečné soustavy nás naučili, že je nádherná.
Our exploration of the solar system has taught us that the solar system is beautiful.
CzechDen co den se objevují nové průzkumy s různými výsledky.
Every day, survey after survey appears, and they all contain different results.
CzechPoslední průzkumy ukazují překvapující neznalost o nemoci mezi mladými.
The most recent surveys show an astonishing level of ignorance about the disease among the young.
CzechViděli jsme to na vlastní oči a existují i průzkumy, které to potvrzují.
We have seen it for ourselves, and the research is there.
CzechPrůzkumy a studie zaměřené na nejdůležitější témata týkající se EU (od roku 1973)
Surveys and studies on European issues since 1973
CzechProto souhlasíme s potřebou provést průzkumy, aby se určily podmínky pro zemědělské podniky.
We therefore agree with the need to carry out surveys to determine conditions on agricultural holdings.
CzechPokud se máme spolehnout na průzkumy Eurobarometru a jiné průzkumy, obyvatelé nás v plné míře podporují.
If Eurobarometer and other surveys are to be believed, we have the full support of the people.
CzechPustila jsem se do práce na jeho návrzích o hygieně potravin a provádím průzkumy v Nizozemsku.
I have set to work on his proposals on food hygiene and I have been making enquiries in the Netherlands.
CzechV nadcházejících měsících se budeme s podobnými průzkumy setkávat častěji.
We will see more of this in the coming months.
CzechTakové opatření má jasnou podporu veřejnosti, což dokazují i průzkumy veřejného mínění, který byly doposud provedeny.
Such action has clear public support, as shown by opinion polls carried out thus far.
CzechA podíváte-li se na průzkumy veřejného mínění dnes, jsme jednou z euro-pozitivnějších zemí v Evropě.
We are now, if you look at the public opinion polls, one of the more Euro-positive countries in Europe.