česko-anglicko překlad pro "průzkum veřejného mínění"

CS

"průzkum veřejného mínění" anglický překlad

CS

průzkum veřejného mínění {mužský rod }

volume_up
průzkum veřejného mínění
Průzkum veřejného mínění tento přístup většinou podporuje a je třeba ho brát v úvahu.
Public opinion polls tend to support this approach and they cannot be ignored.
Průzkum veřejného mínění ve 27 členských státech ukazuje, že většina občanů požaduje uspořádat o Smlouvě referendum.
Across the 27 Member States, opinion polls show that a majority of citizens want a referendum on the Treaty.

Příklady použití pro "průzkum veřejného mínění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrůzkum veřejného mínění tento přístup většinou podporuje a je třeba ho brát v úvahu.
Public opinion polls tend to support this approach and they cannot be ignored.
CzechJedna vlaštovka jaro nedělá, a stejně tak jeden průzkum veřejného mínění neznamená důvěru.
One opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
Czecha) Byl v Evropě proveden zvláštní průzkum veřejného mínění, rozčleněný podle kategorií obyvatelstva?
Have special public opinion soundings been taken in Europe by population category?
CzechVě většině našich zemí průzkum veřejného mínění vůbec nefunguje.
Most of our countries don't even have any opinion research.
CzechPrůzkum veřejného mínění ve 27 členských státech ukazuje, že většina občanů požaduje uspořádat o Smlouvě referendum.
Across the 27 Member States, opinion polls show that a majority of citizens want a referendum on the Treaty.
CzechPrůzkum veřejného mínění provedený pro BBC ukazuje, že 55 % dotázaných chce vystoupení z EU a 84 % z nich si přeje, aby si Spojené království ponechalo své pravomoci.
A BBC poll shows 55% want to leave the EU and 84% want the UK to keep its powers.
CzechNedávno jsem uskutečnila průzkum veřejného mínění, který jasně ukázal, že mladí lidé, kteří se věnují sportu, neužívají drogy a alkohol.
I have recently made a public opinion poll which makes it very clear that young people engaged in sport do not use drugs and alcohol.
CzechPoslední průzkum veřejného mínění Eurobarometru na úrovni EU ukazuje, že evropští občané důvěřují Evropskému parlamentu nejvíce ze všech institucí.
The last Eurobarometer opinion poll at EU level shows that the European Parliament is the institution most trusted by European citizens.
CzechPoslední průzkum veřejného mínění Eurobarometru ukázal, že podpora EU mezi občany Evropy dosahuje historicky nejnižší úrovně, takže tento přístup nefunguje.
The latest Eurobarometer survey showed support for the EU among the European people to be at an all-time low, so this is not working.
CzechA abych to podpořila, zrovna nedávno... jedna z věcí, kterou jsem udělala po odchodu z vlády byla, že jsem založila organizaci na průzkum veřejného mínění.
And to support this, I just recently -- one of the things I've done since leaving government is to start an opinion research organization in Nigeria.

Podobné překlady pro "průzkum veřejného mínění" anglicky

mínění podstatné jméno
průzkum podstatné jméno