česko-anglicko překlad pro "průzkum trhu"

CS

"průzkum trhu" anglický překlad

CS

průzkum trhu {mužský rod }

volume_up
1. ekonomika
průzkum trhu
volume_up
market research {podstatné jméno}
Ten mám od firmy, která provádí průzkum trhu.
That particular headline comes to me from a market research firm.

Příklady použití pro "průzkum trhu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento průzkum trhu, který navrhujete, je již prováděn v Belgii i v dalších zemích.
This market test that you propose is already being applied in Belgium, among other countries.
CzechPrůzkum trhu nevyhnutelně zvýší rozsah administrativní práce.
A market test will inevitably increase the level of paperwork.
CzechTen mám od firmy, která provádí průzkum trhu.
That particular headline comes to me from a market research firm.
CzechK tomuto problému je naprosto nezbytné provést průzkum trhu.
A market survey on this issue is absolutely vital.
CzechZa druhé mám obavy z návrhu zavést průzkum trhu, který by byl prováděn předem nezávislým dohlížitelem.
Secondly, I am apprehensive about the proposal to introduce a prior market test conducted by an independent supervisor.
CzechMám jednoznačný pocit, že průzkum trhu zmíněný ve sdělení by měl upřednostňovat tržní a komerční hlediska před veřejnoprávními hledisky.
I have the implicit feeling that the market test mentioned in the communication should give primacy to market and commercial considerations instead of these public considerations.

Podobné překlady pro "průzkum trhu" anglicky

průzkum podstatné jméno
politika volného trhu
Vzájemné fondy peněžního trhu
aktéři trhu podstatné jméno
analytik trhu podstatné jméno
analýza trhu podstatné jméno
ekonomika volného trhu podstatné jméno
fond peněžního trhu
na domácím trhu příslovce
ochrana trhu podstatné jméno
operace na volném trhu
průzkum biodiverzity podstatné jméno
průzkum veřejného mínění podstatné jméno