CS

průtok {mužský rod }

volume_up
průtok (také: příliv, tok)
volume_up
flow {podstatné jméno}
A jak vidíte, ta korona představující průtok krve po léčbě mizí.
And you can see that the halo of blood flow disappears after treatment.
O rok později -- oranžová a bílá jsou maximální průtok krve.
A year later -- orange and white is maximum blood flow.
Dokonce i sexuální orgány získají vyšší průtok krve, takže si můžete zvýšit sexuální potenci.
Even your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
průtok (také: proudění)
volume_up
streaming {podstatné jméno}
průtok (také: vykládka, vylodění)
volume_up
discharge {podstatné jméno}
M-denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
M-day continuous discharge during lowwater period
průtok
volume_up
flow rate {podstatné jméno}

Příklady použití pro "průtok" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA srdeční skeny PET, ukázané vlevo nahoře, modrá znamená žádný průtok krve.
And the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
CzechDokonce i sexuální orgány získají vyšší průtok krve, takže si můžete zvýšit sexuální potenci.
Even your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
CzechInformační technologie zdvojnásobují kapacity, poměr ceny a výkonu, a průtok dat, každým rokem.
Information technologies double their capacity, price performance, bandwidth, every year.
CzechA jak vidíte, ta korona představující průtok krve po léčbě mizí.
And you can see that the halo of blood flow disappears after treatment.
CzechJe snad mírou naší objektivity průtok plynu a ropy?
Is the rate of gas and oil supply the measure of our objectiveness?
CzechO rok později -- oranžová a bílá jsou maximální průtok krve.
A year later -- orange and white is maximum blood flow.
CzechM-denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
M-day continuous discharge during lowwater period
CzechČasový rozhled je učení se, jak jedinci, my všichni, rozdělujeme průtok lidských zkušeností do časových zón nebo do časových kategorií.
Time perspective is the study of how individuals, all of us, divide the flow of your human experience into time zones or time categories.
CzechChceme, aby během jeho provádění byly dodržovány veškeré ekologické normy, a tudíž aby byla zajištěna optimální šířka koryta Dunaje a potřebný průtok pro plavbu.
During implementation, we want all international environmental standards to be respected, thus guaranteeing optimum basin width for the Danube and the water quantity flow needed for shipping.