česko-anglicko překlad pro "průsečík"

CS

"průsečík" anglický překlad

CS

průsečík {mužský rod }

volume_up
1. matematika
průsečík (také: průnik)
volume_up
intersection {podstatné jméno}
průsečík

Příklady použití pro "průsečík" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJejím primárním posláním ale je hledat společný průsečík, pro všechny přijatelný kompromis.
However, the Council's primary mission is to seek a meeting-point, a compromise acceptable to all.
CzechToto je průsečík obou priorit vašeho předsednictví.
This is the crossroads of both your presidency priorities.
CzechVe středu tohoto dění se nachází Středomoří, které představuje skutečný průsečík mezi Evropou a zeměmi AKT.
At the heart of this process is the Mediterranean, the true fulcrum between Europe and the ACP countries.