česko-anglicko překlad pro "průmysly"

CS

"průmysly" anglický překlad

CS

průmysly {mužský rod množné číslo}

volume_up
průmysly
Hodně jsme hovořili o malých a středních podnicích, ale ty stále zápolí se stejnými předpisy jako velké globální průmysly.
We talked highly of the SMEs but they are still struggling with the same regulation as the big global industries.
Automobilový, elektronický, sklářský, textilní a další průmysly potřebují nikoliv finanční injekce, ale rozumnou míru regulace.
The automobile, electronics, glass, textile and other industries do not need an injection of funds: they need sensible levels of regulation.
Růst přímých nebo pomocných pracovních míst závisí na trvalosti manuálních forem práce, ale tyto průmysly jsou sevřeny v kleštích chyb a slabin.
Growth in direct or ancillary jobs relies on the sustainability of traditional forms of blue-collar work, but these industries are caught in a vice.

Příklady použití pro "průmysly" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŠvédský automobilový průmysl je stejně jako automobilové průmysly v jiných zemích silně zasažen současnou krizí.
The Swedish car industry has, like the rest of the car industry, been severely affected by the crisis.
CzechHodně jsme hovořili o malých a středních podnicích, ale ty stále zápolí se stejnými předpisy jako velké globální průmysly.
We talked highly of the SMEs but they are still struggling with the same regulation as the big global industries.
CzechAutomobilový, elektronický, sklářský, textilní a další průmysly potřebují nikoliv finanční injekce, ale rozumnou míru regulace.
The automobile, electronics, glass, textile and other industries do not need an injection of funds: they need sensible levels of regulation.
CzechRůst přímých nebo pomocných pracovních míst závisí na trvalosti manuálních forem práce, ale tyto průmysly jsou sevřeny v kleštích chyb a slabin.
Growth in direct or ancillary jobs relies on the sustainability of traditional forms of blue-collar work, but these industries are caught in a vice.
CzechVzhledem k tomu, jak důležité jsou pro Evropu znalostní průmysly a náš prosperující sektor výzkumu a vývoje, nemůžeme si dovolit čekat, až se ke slovu dostane 8.
Given the importance of knowledge-based industries to Europe and our thriving R&D sector, we cannot afford to wait until FP8 to take action.
Czech. ~~~ Jedna z nich je, že jsou obě tenké, horizontálně, takže umožňují vrstvám pronikat napříč různými průmysly.
With the electric industry you actually have to -- one of them is that they're both sort of thin, horizontal, enabling layers that go across lots of different industries.