CS

průměry {mužský rod množné číslo}

volume_up
průměry
Celkové statistiky, tzn. průměry, jsou velmi špatné, jsou skutečně znepokojivé.
The overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
Jedné skupině řekl, budu vám měřit čas, abychom mohli stanovit normy, průměry, jak dlouho lidem obyčejně trvá vyřešit takový typ úlohy.
To one group he said, "I'm going to time you to establish norms, averages for how long it typically takes someone to solve this sort of problem."
(smích) Tyto dvě křivky jsou průměry. Standard & Poor, ta modrá. A ta červená je také Standard & Poor, ze které je odstraněno pět největších nespojitostí.
(Laughter) These two curves are averages: Standard & Poor, the blue one; and the red one is Standard & Poor's from which the five biggest discontinuities are taken out.
průměry

Příklady použití pro "průměry" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCelkové statistiky, tzn. průměry, jsou velmi špatné, jsou skutečně znepokojivé.
The overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
CzechJedné skupině řekl, budu vám měřit čas, abychom mohli stanovit normy, průměry, jak dlouho lidem obyčejně trvá vyřešit takový typ úlohy.
To one group he said, "I'm going to time you to establish norms, averages for how long it typically takes someone to solve this sort of problem."
Czech(smích) Tyto dvě křivky jsou průměry. Standard & Poor, ta modrá. A ta červená je také Standard & Poor, ze které je odstraněno pět největších nespojitostí.
(Laughter) These two curves are averages: Standard & Poor, the blue one; and the red one is Standard & Poor's from which the five biggest discontinuities are taken out.