česko-anglicko překlad pro "průkopník"

CS

"průkopník" anglický překlad

CS

průkopník {mužský rod }

volume_up
průkopník (také: pionýr)
volume_up
pioneer {podstatné jméno}
Evropská unie se ukázala jako průkopník v oblasti opatření proti změně klimatu.
The European Union has shown itself the pioneer of action on climate change.
Evropa musí jednat jako průkopník a převzít odpovědnost za realistická, nezbytná opatření na mezinárodním základě.
Europe must act as a pioneer and take charge of realistic, necessary measures on an international basis.
Byl bych rád, kdyby bylo v národním zájmu Slovinska vystupovat také jako průkopník ve spojitosti s přistoupením Chorvatska k EU.
I would like to see Slovenia, in its national interest, also act as a pioneer in connection with the accession of Croatia to the EU.
průkopník
volume_up
trailblazer {podstatné jméno}
Jako průkopník v oblasti otázek udržitelného rozvoje mám pocit, že je důležité, aby EU rozšířila své závazky tak, aby zahrnuly mezinárodní obchodní politiku.
As a trailblazer on sustainable development issues, I feel it is important that the EU extend its commitments to include international trade policy.
průkopník
volume_up
spearhead {podstatné jméno}
průkopník (také: pionýr, stopař)
volume_up
pathfinder {podstatné jméno}

Příklady použití pro "průkopník" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská unie se ukázala jako průkopník v oblasti opatření proti změně klimatu.
The European Union has shown itself the pioneer of action on climate change.
CzechEvropa musí jednat jako průkopník a převzít odpovědnost za realistická, nezbytná opatření na mezinárodním základě.
Europe must act as a pioneer and take charge of realistic, necessary measures on an international basis.
CzechByl bych rád, kdyby bylo v národním zájmu Slovinska vystupovat také jako průkopník ve spojitosti s přistoupením Chorvatska k EU.
I would like to see Slovenia, in its national interest, also act as a pioneer in connection with the accession of Croatia to the EU.
CzechEvropa dává dnes jasně najevo, že se nebojíme převzít odpovědnost v oblasti energetiky a klimatu a že můžeme působit jako globální průkopník.
Europe is making it clear today that we are not afraid to take responsibility in the area of energy and climate and that we can act as a global pioneer.
CzechJako průkopník v oblasti otázek udržitelného rozvoje mám pocit, že je důležité, aby EU rozšířila své závazky tak, aby zahrnuly mezinárodní obchodní politiku.
As a trailblazer on sustainable development issues, I feel it is important that the EU extend its commitments to include international trade policy.
CzechEvropská unie se může osvědčit jako průkopník, a to nejen v rámci evropského světadílu, ale také v rámci ochrany klimatu na celosvětové úrovni.
The European Union can prove itself to be a pioneering force, not only with respect to the continent of Europe but also in connection with protecting the climate on a global basis.