česko-anglicko překlad pro "průkaz totožnosti"

CS

"průkaz totožnosti" anglický překlad

volume_up
průkaz totožnosti {podstatné jméno}
CS

průkaz totožnosti {podstatné jméno}

volume_up
průkaz totožnosti (také: legitimace, občanka)
volume_up
identity card {podstatné jméno}
K nahlášení přítomnosti na území potřebujete předložit pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
All you need to report your presence is your identity card or passport.
Pokud na jejím území hodláte setrvat kratší dobu než 3 měsíce, potřebujete mít pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
If you stay there for less than 3 months, all you need is a valid identity card or passport.
Pokud na jejím území hodláte setrvat kratší dobu než 3 měsíce, potřebujete mít pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
If you stay there for less than 3 months, all you will need is a valid identity card or passport.

Příklady použití pro "průkaz totožnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechK nahlášení přítomnosti na území potřebujete předložit pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
All you need to report your presence is your identity card or passport.
CzechPřístup do budovy lze umožnit pouze účastníkům, kteří předloží platný cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti.
All participants must have a valid passport or ID card to gain access to the building.
CzechVydání tohoto osvědčení bývá zpoplatněno, avšak cena by neměla přesáhnout náklady občanů dané země na průkaz totožnosti.
The certificate should cost no more than nationals pay for identity cards.
CzechPokud na jejím území hodláte setrvat kratší dobu než 3 měsíce, potřebujete mít pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
If you stay there for less than 3 months, all you need is a valid identity card or passport.
CzechPokud na jejím území hodláte setrvat kratší dobu než 3 měsíce, potřebujete mít pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
If you stay there for less than 3 months, all you will need is a valid identity card or passport.
CzechV mnoha zemích Unie mají povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti či cestovní pas vždy při sobě.
In many countries, they will need to carry their registration certificateandidentity card or passport at all times.
CzechŘidičský průkaz, platební karty apod. nejsou považovány za platné cestovní doklady – jako průkaz totožnosti je tedy nelze použít.
Driving licences, post, bank or tax cards are not accepted as valid travel documents or proof of identity.
CzechV mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti či cestovní pas vždy s sebou.
In many countries, you will need to carry your registration certificate and national identity card or passport at all times.
CzechV mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti či cestovní pas vždy při sobě.
In many countries, you will need to carry your registration certificate and national identity card or passport at all times.
CzechV případě pobytu kratšího než tři měsíce se na občany Unie vztahuje pouze požadavek mít platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
For stays of less than three months, the only requirement on Union citizens is that they possess a valid identity document or passport.
CzechOsvědčení o registraci by vám mělo být vydáno okamžitě a správní poplatek za jeho vydání by neměl přesáhnout náklady občanů dané země na průkaz totožnosti.
Your registration certificate should be issued immediately and cost no more than nationals pay for identity cards.
CzechOsvědčení o registraci by vám mělo být vydáno okamžitě a správní poplatek za jeho vydání by neměl přesáhnout náklady občanů dané země na průkaz totožnosti.
Your registration certificate should be issued immediately and cost no more than the price nationals pay for identity cards.
CzechPřístup Romů ke zdravotní péči omezuje dále i skutečnost, že nemají průkaz totožnosti, který by jim umožnil žádat o pojištění a sociální podporu.
Another factor limiting the access of Roma to healthcare stems from their lack of identity cards, which would enable them to apply for insurance or social assistance.
CzechNicméně Stéphane měl osvědčení o registraci obdržet bez prodlení, protože k jeho získání je potřeba předložit průkaz totožnosti, který je platný v okamžiku registrace.
In fact, Stéphane should have received his registration certificate immediately because the only condition is that his identity document is valid at the time of registration.

Podobné překlady pro "průkaz totožnosti" anglicky

průkaz podstatné jméno