česko-anglicko překlad pro "prázdniny"

CS

"prázdniny" anglický překlad

CS

prázdniny {pouze v množném čísle}

volume_up
1. generál
prázdniny (také: rekreace, svátek)
volume_up
holiday {podstatné jméno}
Proč bychom po dobu trvání této krize nemohli vyhlásit pro SME "regulační prázdniny”?
Why could we not initiate a 'regulation holiday' for SMEs during the current global crisis?
Jak vidíte, regulatorní prázdniny nejsou žádnou novinkou.
You see, the regulatory holiday is not news.
(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, miliony evropských občanů se chystají odjet na vytoužené letní prázdniny.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, millions of European citizens are preparing to depart on a deserved summer holiday.
prázdniny (také: svátky)
Nejspíše za to mohou nadcházející prázdniny.
Perhaps it was because of the coming holidays.
Většina německých automobilek zavedla pro své zaměstnance povinné vánoční prázdniny již od začátku prosince.
Most German automobile plants imposed compulsory Christmas holidays on the workforce as early as the start of December.
Pane předsedající, bylo by docela pěkné, kdybychom mohli rozložit prázdniny tohoto Parlamentu, k ničemu takovému ale podle mne nedojde.
Mr President, what a nice idea it would be if we could stagger holidays for this Parliament, but I do not think that is going to happen.
prázdniny (také: dovolená, vyprázdnění)
volume_up
vacation {podstatné jméno}
A já jel se svými rodiči na prázdniny na pobřeží Jersey.
And I went on vacation with my parents to the Jersey shore.
A někdy se cítím jako bych si opravdu nemohla užít sama sebe, dokud nejsou prázdniny jako když dostanu volno v pondělí a všechny tyto dny.
And sometimes I feel like I can't really enjoy myself unless it's like a vacation, like when I get Mondays and all those days off.
prázdniny
2. finance
prázdniny (také: daňové prázdniny)
volume_up
tax holiday {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prázdniny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProč bychom po dobu trvání této krize nemohli vyhlásit pro SME "regulační prázdniny”?
Why could we not initiate a 'regulation holiday' for SMEs during the current global crisis?
CzechA já jel se svými rodiči na prázdniny na pobřeží Jersey.
And I went on vacation with my parents to the Jersey shore.
CzechJak vidíte, regulatorní prázdniny nejsou žádnou novinkou.
CzechVětšina německých automobilek zavedla pro své zaměstnance povinné vánoční prázdniny již od začátku prosince.
Most German automobile plants imposed compulsory Christmas holidays on the workforce as early as the start of December.
CzechNejspíše za to mohou nadcházející prázdniny.
Perhaps it was because of the coming holidays.
Czech(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, miliony evropských občanů se chystají odjet na vytoužené letní prázdniny.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, millions of European citizens are preparing to depart on a deserved summer holiday.
CzechRovněž jsme proti různým návrhům na daňové prázdniny pro podniky, které organizují jesle a pro osoby schopné pracovat z domova.
We also oppose various proposals for tax breaks for companies that organise crèches and for people being able to work at home.
CzechA někdy se cítím jako bych si opravdu nemohla užít sama sebe, dokud nejsou prázdniny jako když dostanu volno v pondělí a všechny tyto dny.
And sometimes I feel like I can't really enjoy myself unless it's like a vacation, like when I get Mondays and all those days off.
CzechPane předsedající, bylo by docela pěkné, kdybychom mohli rozložit prázdniny tohoto Parlamentu, k ničemu takovému ale podle mne nedojde.
Mr President, what a nice idea it would be if we could stagger holidays for this Parliament, but I do not think that is going to happen.
CzechČeká na rozhodnutí brazilského nejvyššího soudu a ten v současnosti nezasedá, neboť na jižní polokouli jsou letní prázdniny.
He is awaiting the decision of the Brazilian Supreme Court and the Supreme Court is currently not in session during the southern hemisphere's summer holiday.
CzechNavzdory tomu jsou jejím výsledkem návrhy řízené pro-monopolistickou politikou EU, jakými jsou například daňové prázdniny a finanční stimuly pro společnosti.
However, it ends with proposals governed by the pro-monopolistic policy of the EU, such as more tax breaks and financial incentives for companies.
CzechMohu rovněž dodat, že s blížícími se Vánocemi potřebujeme prázdniny všichni, nejen ti z nás, kdo se zúčastní evropských voleb a druhého referenda o Lisabonské smlouvě.
Can I also add that as Christmas approaches we all need a holiday, not least those of us who are approaching a European election and a second referendum on the Lisbon Treaty.